Print manažment: Keď sa nápad stretne s riešením

 

Polygrafické centrum sa od svojho založenia profiluje ako spoločnosť so zameraním na print manažment – rozvíjajúci sa segment v polygrafii, ktorého hlavnou doménou je poskytovanie riešení na mieru zákazníkom, a to tak, aby priamo reflektovali ich potreby. Zatiaľ čo na svetovom merítku ide o oblasť, ktorá sa teší značnej popularite, na Slovensku ostáva stále relatívne nepreskúmaná, pričom často dochádza k misinterpretácii a zamieňaniu aktivít s aktivitami tlačiarní či reklamných agentúr.

Aj to je dôvodom, prečo je print manažment pojmom, ktorý sa vo svojej externej komunikácii snažíme pravidelne skloňovať a upozorňovať na jeho špecifiká v porovnaní s inými poskytovateľmi služieb v  polygrafickom priemysle. Ako sme sa už niekoľkokrát presvedčili v praxi, aj v tomto prípade platí, že dosť opakovania nie je nikdy dosť. Čím je teda print manažment odlišný a prečo mu venovať pozornosť?

Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že základný rozdiel medzi print manažment spoločnosťou a tlačiarňou príp. iným dodávateľom tlačiarenských materiálov spočíva v poskytovaní profesionálneho poradenského servisu, ktorého výsledkom je na mieru zhotovený produkt. Proces výroby tlačovín je mnohokrát výzvou a bez náležitej rady si ho môžete jednoducho skomplikovať a vystaviť sa mnohým nástrahám napr. v podobe nedorozumení (polygrafia má, ako každé iné odvetvie, bohatý odborný slovník). V tomto ohľade zastáva print manažment spoločnosť nielen pozíciu poradcu, ale i akéhosi tlmočníka – potreby klienta tlmočí smerom k výrobným spoločnostiam tak, aby výsledný produkt kopíroval jeho predstavu, no zároveň nepredstavoval technologické riziká. Ak ste napríklad samovydavateľom a chcete aby Váš príbeh ako Váš príbeh nielen znel, ale aj vyzeral, sme tu na to, aby sme Vám pomohli zorientovať sa v záplave možností a spoločne našli tu správnu, tú Vašu.

Ďalším, nemenej dôležitým, prvkom odlišnosti je, že print manažment spoločnosť nie je dielňou a nedisponuje vlastnými tlačiarenskými technológiami. Po lopate povedané: netlačíme, zabezpečujeme výrobu. Práve v tomto bode dochádza zo strany zákazníka často k nepochopeniu. Vysvetlenie je však jednoduché:  Ak by sme polygrafický trh rozdelili na dodávateľskú (tlačiarne, knihárne a i.) a klientskú časť (vydavateľstvá, samovydavatelia, grafické štúdiá a i.), print manažment spoločnosť by bola článkom, ktorý ich bezprostredne spája. Jej úlohou je poradiť, optimalizovať a zabezpečiť celú realizáciu prostredníctvom širokej siete rôznorodých dodávateľov s ohľadom na aktuálne trendy v polygrafickom priemysle. V prenesenom význame je to ako vymyslieť z dostupných surovín čo najlepší recept a na jeho uvarenie vyberať kuchyňu s najvhodnejším vybavením a najzručnejším personálom.

Ak hovoríme o print manažmente, hovoríme o správe tlače s dávkou porozumenia. Zatiaľ čo finálny produkt nevzniká priamo v Polygrafickom centre, celý proces jeho výroby vrátane tvorby rôznych návrhov a zabezpečenia ideálneho dodávateľa áno – zaoberajú sa ním obchodníprodukční print manažéri. Ide o odborníkov s dlhoročnou polygrafickou praxou, ktorých úlohou je hľadať nápadom reálne riešenia a vyhovujúce technologické východiská, ktorých zámerom nie je ťahať medové fúzy popod nos, ale prichádzať s takými riešeniami, ktoré by zodpovedali predstavám, boli inovatívne a zároveň plne uskutočniteľné.

Každý klient pre nás predstavuje výzvu, nakoľko prichádza vždy s osobitými požiadavkami. Tie sú štandardne sprevádzané s potrebou využitia rôznych doplnkových služieb, ktoré zároveň dotvárajú pridanú hodnotu Polygrafického centra ako print manažment spoločnosti. Myslíme komplexne a výsledkom našej práce tak nebýva len samotný produkt, ale aj služba (napr. pri vydávaní letákov vieme zabezpečiť aj distribúciu, pri knihách grafickú úpravu či jazykovú korektúru).

Praktických dôvodov prečo print manažment spoločnosti venovať pozornosť je teda hneď niekoľko – počnúc poradenským servisom, cez technickú optimalizáciu tlačovín až po finálne „vyšperkovaný“ produkt. Preberáme časť starostí, zodpovednosti a stresu spojeného s procesom výroby produktov a Vy získavate istotu, že na to nie ste sami.

Máte záujem o riešenie na mieru?