Polygrafia budúcnosti – High Tech umenie

V dňoch 21. – 22. júna 2018 sa v trnavskom hoteli Holiday Inn konala v poradí už       4. konferencia PrintProgress 2018 – POLYGRAFIA BUDÚCNOSTI – HIGH TECH UMENIE, na ktorej sme nesmeli chýbať. Stretla sa tu slovenská a česká polygrafická špička, predstavitelia výrobných, dodávateľských spoločností i zadávateľov tlače nielen zo Slovenska a Čiech. Podujatie výstižne pomenoval jeden z jej spíkrov ako Olympiáda polygrafov.

Úvodné slová patrili dvom hlavným predstaviteľom slovenskej a českej polygrafie. Peter Blubla – prezident Zväzu polygrafie na Slovensku a Zdeněk Sobota – prezident Svazu polygrafických podnikatelů objasnili aktuálnu situáciu na oboch trhoch. Medzi atraktívne vystúpenia patrili praktické prezentácie zahraničných hostí. Vo svojich prednáškach preukázali, že veľkosť podniku nie je prekážkou pri prozákazníckej orientácii, len je potrebné dbať nielen na hodnoty firmy, ale aj jej zákazníkov.

V téme aktuálnych trendov a názorných ukážok sa niesla celá konferencia, ktorá bola rozdelená okrem prednášok aj na praktické workshopy a prekliadky technológií. Vďaka nim sme mali viac času na diskusiu a prednášajúci zas väčší priestor na názorné ukážky toho, o čom rozprávali. Spíkri počas oboch dní prezentovali aktuálne polygrafické trendy zamerané na technológie, marketing a služby spojené so zákazníckou orientáciou.

Každý z trendov je špecifický a nedá sa zovšeobecniť, ale všetci sa zhodli na tom, že budúcnosť polygrafie je ukrytá v inovatívnych riešeniach, kreativite a moderných prístupoch a následne riešeniach šitých na mieru klientom. A ak sú splnené tieto trendové aspekty, môže byť polygrafia a polygrafický produkt povýšený na umenie s prívlastkom high tech.

Máte záujem o riešenie na mieru?