Zapisujte si štýlovo – diáre a kalendáre, ktoré Vás budú baviť

Koniec roka so sebou prináša aj rozhodovanie o tom, aký diár či kalendár bude Vaším spoločníkom po celý nasledujúci rok. Aj keď v modernej digitálnej dobe sú veľmi obľúbené e-kalendáre a e-diáre, pre mnohých sú „papierové“ verzie ešte stále zaručenou klasikou.

Dnes už diáre nie sú iba prostriedkom na zaznamenávanie stretnutí a kontaktov. Diáre prešli rozsiahlejším vývojom a môžeme povedať, že sa stali veľkým pomocníkom, s ktorým je možné si naplánovať svoj pracovný ale aj osobný čas, zaznamenávať úlohy, ale aj dosiahnuté výsledky, hodnotenia, návrhy na zlepšenia, výzvy a ciele do budúcnosti, jednoducho všetko, čo je pre Vás dôležité.

A čo je najväčšia pridaná hodnota „papierových“ diárov? To, že si môžete sami navrhnúť dizajn, aký sa Vám páči a nie ste tak nútení si kúpiť iba to, čo sa bežne ponúka. Taktiež si môžete vložiť do diára logo, vlastné fotografie, zaznačiť a zvýrazniť dôležité termíny a udalosti. Ak potrebujete zosúladiť pracovné povinnosti so súkromnými – termíny školských prázdnin, rozvrhy hodín v škole alebo rozvrhy krúžkov a pod., diár na mieru je pre Vás tá pravá voľba.

Tak ako diáre, aj kalendáre majú pre mnohých osobitý význam a patria k základnej „výbave“ kancelárie. Preto sa stále väčšej obľube tešia kalendáre, pri ktorých si môžu zákazníci sami zvoliť formát a dizajn, dodať si vlastné fotografie, doplniť termíny dôležitých udalostí, sviatkov či akcií, na ktoré by v žiadnom prípade nechceli zabudnúť.

Blížiace sa koncoročné návštevy a rokovania obchodných partnerov sú spojené so zhodnotením celkovej spolupráce, s víziami a plánmi do ďalšieho obdobia, ale aj s poďakovaním za celoročnú spoluprácu a dôveru. A práve tu je priestor na to, aby ste obchodnému partnerovi prejavili vďaku za predchádzajúcu spoluprácu malou, ale pritom užitočnou pozornosťou – napríklad kalendárom alebo diárom s Vaším logom.

Máte záujem o riešenie na mieru?