Polygrafické centrum nie je len o zabezpečení tlače materiálov. Našim cieľom je dodávať komplexný produkt a k tomu určite patria aj všetky doplnkové služby, ktoré priamo súvisia s výrobou tlačovín.

Klient tým získava hlavne množstvo času, ktoré by strávil komunikáciou s viacerými dodávateľmi a zároveň mu to výrazne pomáha zoptimalizovať celý proces výroby svojich tlačovín. Pri zabezpečovaní doplnkových služieb kladieme vysoký dôraz na profesionalitu spolupracujúcich partnerov.

Foto

Kvalitná fotografia často rozhoduje o účinnosti i samotnom dizajne celej tlačoviny. Najčastejšie sa preto využíva kreatívna reklamná fotografia, fotografia produktov či priestorov. Podľa druhu tlačoviny je však možné zabezpečiť aj portrétové fotenie alebo fotografie vybraných akcií či udalostí.

Grafika

Profesionálne spracovanie grafiky zohráva vysokú rolu pri finálnej tlačovej podobe produktu. Okrem štandardného zalamovania bežných tlačovín, skenovania a úpravy obrázkov poskytujeme aj možnosti spracovania kreatívnych grafických návrhov vrátane komplexného korporátneho dizajnu.

Preklady

Dnes je už bežné pôsobenie firmy vo viacerých štátoch, preto aj ich tlačoviny sú často v rôznych jazykových mutáciách. Pre urýchlenie a zjednodušenie procesu spracovania tlačovín poskytujeme v spolupráci s našimi partnermi služby prekladov z/do hlavných cudzích jazykov – ako angličtina či nemčina – po dohode však aj do iných jazykov.

Neadresná distribúcia do schránok domácností

Obľúbená doplnková služba pre klientov, ktorí chcú služby na kľúč. Distribúciu zabezpečujeme predovšetkým v rámci Slovenska a Česka, no podľa požiadavky aj v iných krajinách Európy. Spolupracujeme s viacerými renomovanými distribučnými a poštovými spoločnosťami, ktoré majú vybudovaný kontrolný systém distribúcie.

Adresná distribúcia

Priame cielenie reklamy patrí medzi najväčšie trendy v marketingových nástrojoch. Okrem distribúcie na konkrétne adresy v rámci danej služby poskytujeme všetky ďalšie služby spojené s distribúciou (personalizácia, triedenie, balenie, vkladanie a i.). Keďže pri poskytovaní tejto služby zabezpečujeme pre klientov vždy aj tlač materiálov, vieme efektívne optimalizovať ich spojenie a formu (obálky, personalizácia, špecifikácia tlačoviny a i.).

Doprava

Pokiaľ odber nie je dohodnutý v našich skladoch, podľa individuálnej dohody v objednávke zabezpečujeme efektívnu dopravu kdekoľvek v rámci Slovenska, Európy aj sveta. Samostatné oddelenie logistiky zabezpečuje vždy operatívnu informovanosť klientov o stave zásielky či už z hľadiska termínu, alebo jej celkového objemu.

Poradenstvo

Mimoriadne dôležitá pridaná hodnota, ktorú poskytujeme našim klientom pri jednotlivých objednávkach. Pri začatí komplexnej spolupráce predchádza poradenstvu dôkladná analýza potrieb klienta a jeho predošlých realizácií.

Vybrali ste si produkt a potrebujete k nemu aj doplnkovú službu?