Naša spoločnosť  je stále otvorená spolupráci pre rozširovanie okruhu predajcov našich produktov konečným zákazníkom-firmám (B2B) a rovnako aj rozširovaniu siete našich dodávateľských partnerov.

Spolupráca pre spoločnosti, ktoré predávajú tlačoviny ďalším subjektom

Jednou z foriem spolupráce je možnosť stať sa predajcom produktov z nášho celého portfólia. Táto spolupráca je vhodná pre viac skupín firiem:

 • pre reklamné agentúry, ktoré chcú si zjednodušiť a zefektívniť proces objednávania rôznych druhov tlačovín cez jedného partnera
 • pre tlačiarne a výrobcov reklamy, ktoré chcú svojim klientom ponúknuť výrobu aj takých produktov, ktoré nedokážu priamo vyrobiť na svojich zariadeniach
 • pre firmy, ktoré rozšírením svojho produktového portfólia o ponuku širokého spektra tlačovín ako doplnkového tovaru či služby, môžu získať u svojich klientov zaujímavú konkurenčnú výhodu a nové zdroje príjmov zo súčasných obchodných kontaktov.

Ide predovšetkým o nasledovné firmy:

 • grafické a reprografické štúdia
 • špecializované štúdia pre webdesign
 • predajcovia kancelárskych potrieb,
 • predajcovia reklamných predmetov,
 • výstavnícke spoločnosti,
 • vydavatelia reklamných časopisov a novín,
 • prenajímatelia plôch vonkajšej reklamy
 • PR agentúry
 • Pre firmy, ktoré pôsobia dnes v celkom inej oblasti, ale zo spektra tlačovín si vedia vybrať tie produkty, ktoré si pravidelne objednávajú ich klienti

Príklad:

 • Dodávateľ produktov pre reštaurácie rozšíri svoje portfólio o výrobu jedálnych lístkov, potlačených krabíc na pizzu, podložiek pod poháre….

 

Spolupráca pre nových dodávateľov (pre vstup do našej dodávateľskej siete)

Aj napriek vybudovanej sieti stabilných partnerov v oblasti rôznych technológii tlače, našu sieť neustále rozširujeme.

Máme záujem o spoluprácu predovšetkým s dodávateľskými partnermi, ktorých technologické vybavenie umožňuje výrobu či spracovanie špecifických prevedení tlačovín, ale rovnako aj s tými, ktorí dokážu svojimi technológiami a internými procesmi zabezpečiť vysokú efektivitu celkovej výroby a dodávky tlačovín. Prioritní sú pre nás aj partneri, ktorí vedia flexibilne reagovať na požiadavky trhu a veľmi dôležitým bodom je pri rozhodované vybudovaný čo najoptimálnejší systém kontroly vo výrobe.

 

V prípade, že Vás niektorá z typu spolupráce zaujme, a budete ju považovať za svoj firemný prínos kontaktujte nás pre prejednanie bližších možnosti a podmienok spolupráce  (preklik na e-mail: ba@polygrafcentrum.sk)