História

Spoločnosť Polygrafické centrum, s.r.o. vznikla v roku 2007 a nadviazala na skúsenosti svojich zakladateľov z pôsobenia na reklamnom a polygrafickom trhu od roku 1995.

Zámerom spoločnosti bolo od samého začiatku prinášať do oblasti polygrafie iný prístup ku klientovi a poskytovať zákazníkom komplexnú škálu produktov spojenú s individuálnym prístupom a riešeniami na mieru.

Spoločnosť postupne realizovala množstvo polygrafických zákaziek pre klientov z radu vydavateľstiev, reklamných agentúr, ako aj pre koncových zákazníkov zo Slovenska alebo zahraničia.

Na Slovensku sa spoločnosť stala v polygrafickom odvetví priekopníkom rozvíjajúceho sa segmentu print manažment.

V roku 2020 začala prevádzkovať špecializovaný online magazín PrinTTalk, s inšpiráciami i odbornými informáciami z oblasti polygrafie i z príbuzného biznisu.

Poslanie

Naším podnikateľským poslaním je vytvárať hodnotné a optimálne podmienky pre úspešný rozvoj našich zákazníkov, partnerov aj spolupracovníkov.

Rozvoj zákazníkov

Náš prínos tkvie v schopnosti inšpirovať, navrhovať a zabezpečiť komplexnú realizáciu širokej škály tlačovín vrátane doplnkových služieb ako sú grafika či distribúcia. Vďaka tomu vytvárame vhodné predpoklady pre efektívnejšie a jednoduchšie dosahovanie cieľov našich zákazníkov, ako aj ich celkového profitu.

Rozvoj partnerov

Dôveryhodnosť je našim najväčším vkladom pre budovanie dlhodobých partnerských vzťahov čo umožňuje našim partnerom sa plne sústrediť na rozvoj a realizáciu svojej produkcie a ďalších aktivít.

Rozvoj spolupracovníkov

Osobný a odborný rozvoj našich spolupracovníkov vnímame ako tvorbu adekvátnych podmienok pre ich úspešnosť a kvalitu v súkromnom i pracovnom živote.

Vízia

Našou víziou je byť lídrom segmentu PRINT MANAŽMENT v polygrafickom sektore na Slovensku a rozširovať svoju pôsobnosť na zahraničné trhy.

Zároveň máme záujem sa stať informačným lídrom na slovenskom trhu v oblasti klientsky zameranej polygrafie. Všetky naše strategické ciele chceme dosahovať za podmienok dodržiavania nášho poslania, filozofie a hodnôt firmy.

Naše hodnoty

Proaktívny prístup

uvedomujeme si zodpovednosť za dopad našich rozhodnutí na plnenie cieľov našich klientov i za to, že zákazníci sa spoliehajú na naše riešenia. Preto pristupujeme k našim zákazníkom vždy aktívne s cieľom nájsť riešenie a zároveň samostatne pracujeme na našom vlastnom osobnom i odbornom rozvoji.

Inovatívny prístup

vnímame, že vývoj na trhu čelí neustálym zmenám. Pre schopnosť poskytovať čo najefektívnejšie služby neustále sledujeme dané zmeny a podľa nich inovujeme naše riešenia či predkladáme novšie inšpirácie našim zákazníkom.

Ľudský prístup

aj my robíme chyby, čelíme problémom, máme nedostatky a sme omylní. Prijímame to však s pokorou a vnímame tieto situácie vždy ako vhodný zdroj nových znalosti a ako krok k ďalšiemu rozvoju.

Prístup win-win

považujeme za veľmi dôležité mať vzájomnú spoluprácu so všetkými obchodnými partnermi nastavenú vždy na princípe win-win. Rešpektujeme tým sebahodnotu každej jednej zúčastnenej strany vrátane zamestnancov a spolupracovníkov.