História

Spoločnosť Polygrafické centrum, s.r.o. vznikla v roku 2007 a nadviazala na skúsenosti svojich zakladateľov z pôsobenia na reklamnom a polygrafickom trhu od roku 1995.

Spoločnosť vznikla pod názvom Marketing and Business Group, s.r.o., pričom Polygrafické centrum bolo len jedným z jej obchodných programov.

Zámerom spoločnosti bolo od samého začiatku prinášať do oblasti polygrafie iný prístup ku klientovi a poskytovať zákazníkom komplexnú škálu produktov spojených s individuálnym prístupom a riešeniami na mieru.

Spoločnosť postupne realizovala množstvo polygrafických zákaziek pre klientov z radu vydavateľstiev, reklamných agentúr, ako aj pre koncových zákazníkov zo Slovenska alebo zahraničia.

Vzhľadom na vývoj spoločnosti, jej úzku špecializáciu na túto oblasť, ako aj nárast v objeme zabezpečovanej produkcie v oblasti polygrafie, došlo v roku 2016 k zmene názvu na Polygrafické centrum, s.r.o.

Poslanie

Naším podnikateľským poslaním je vytvárať ideálne podmienky pre úspešný rozvoj našich zákazníkov, partnerov aj spolupracovníkov.

Rozvoj zákazníkov

Náš prínos tkvie v schopnosti inšpirovať, navrhovať a zabezpečiť komplexnú realizáciu širokej škály tlačovín vrátane doplnkových služieb ako sú grafika či distribúcia. Vďaka tomu vytvárame vhodné predpoklady pre efektívnejšie a jednoduchšie dosahovanie cieľov našich zákazníkov, ako aj ich celkového profitu.

Rozvoj partnerov

Dôveryhodnosť je našim najväčším vkladom pre budovanie dlhodobých partnerských vzťahov čo umožňuje našim partnerom sa plne sústrediť na rozvoj a realizáciu svojej produkcie a ďalších aktivít.

Rozvoj spolupracovníkov

Osobný a odborný rozvoj našich spolupracovníkov vnímame ako tvorbu adekvátnych podmienok pre ich úspešnosť a kvalitu v súkromnom i pracovnom živote.

Vízia

Našou víziou je budovanie spoločnosti, poskytujúcej komplexné polygrafické služby s vysokou pridanou hodnotou, a to na celoeurópskej úrovni a v primárnych zákazníckych segmentoch.

Pridanú hodnotu klientom poskytuje náš významný prínos pri plnení ich cieľov a účelov vďaka realizovaným a dodávaným tlačovinám i doplnkovým službám.

Naše hodnoty

Proaktívny prístup

uvedomujeme si zodpovednosť za dopad našich rozhodnutí na plnenie cieľov našich klientov i za to, že zákazníci sa spoliehajú na naše riešenia. Preto pristupujeme k našim zákazníkom vždy aktívne s cieľom nájsť riešenie a zároveň samostatne pracujeme na našom vlastnom osobnom i odbornom rozvoji.

Inovatívny prístup

vnímame, že vývoj na trhu čelí neustálym zmenám. Pre schopnosť poskytovať čo najefektívnejšie služby neustále sledujeme dané zmeny a podľa nich inovujeme naše riešenia či predkladáme novšie inšpirácie našim zákazníkom.

Ľudský prístup

aj my robíme chyby, čelíme problémom, máme nedostatky a sme omylní. Prijímame to však s pokorou a vnímame tieto situácie vždy ako vhodný zdroj nových znalosti a ako krok k ďalšiemu rozvoju.

Prístup win-win

považujeme za veľmi dôležité mať vzájomnú spoluprácu so všetkými obchodnými partnermi nastavenú vždy na princípe win-win. Rešpektujeme tým sebahodnotu každej jednej zúčastnenej strany vrátane zamestnancov a spolupracovníkov.