Riešenia na mieru

Našou prioritou je vyvíjať a realizovať pre klientov výrobu tlačovín na mieru vrátane komplexného poradenstva, ktoré je s tým spojené.

Pomáhame pri príprave výberu vhodných tlačovín a ich celkovej technickej špecifikácie pri rôznych projektoch pre rôzne cieľové skupiny vydavateľstvá, reklamné agentúry, alebo konečných zákaznikov. Pri realizácii riešení na mieru využívame celú škálu rôznych technológii tlače.

Komplexné služby pod jednou strechou

V rámci riešení na mieru okrem štandardných tlačiarenských produktov navrhujeme klientom aj rôzne špeciálne tlačiarenské produkty, ktoré môžu využiť či už pre ich ďalší predaj alebo na svoju vlastnú prezentáciu.

V rámci samotných produktov využívame pri odporúčaniach v závislosti od účelu produktu a jeho vhodnej optimalizácie aj rôzne špecifické formy povrchových úprav, knihárskeho spracovania či výsekov.

Okrem samotnej výroby tlačoviny zabezpečíme pre klientov aj viaceré doplnkové služby, ktorými umožníme klientovi u nás realizovať celú zákazku na kľúč. Najviac využívané služby sú grafika, neadresná a adresná distribúcia.

Systém práce

Našim prioritným zámerom je vždy pomôcť klientovi.

Na začiatku je vždy spoznanie jeho potrieb a cieľov, po čom nasledujú naše inšpirácie, návrhy a riešenia. Realizácia a dodávka nie je ukončením procesu, dôležitá je vždy spätná väzba od klienta s následným vyhodnotením a využitím poznatkov pre ďalšiu spoluprácu.