Šití

Spojování knižních složek nebo jednotlivých listů drátem (ve hřbetu – spojují do sebe vložené složky v jeden celek, z boku – skoba proráží shora dolů všechny listy nebo složky ležící na sobě) nebo nití (sešívání ve hřbetu i shora delším stehem nitěmi)

Slepecké písmo

Braillova soustava písmových znaků pro slepce, která je vytvořena z vypouklých teček rovnoměrně vzdálených a uspořádaných do různých pravidelných skupin

Snap-out

Souprava listů lepená v liště většinou v hlavě naplocho oddělená perforací

Spadávka

Kresba zasahující až za formát tiskoviny pro možnou nepřesnost ořezu

Spirálování

Spojování nasnášených jednotlivých listů do kompletního bloku spirálou zhotovenou z drátu nebo jiného materiálu

Snášení

Ukládání jednotlivých, obvykle potištěných listů nebo knižních složek na sebe v určeném pořadí a počtu, aby vytvořily celek (např. knižní blok)