Irisový tisk

Způsob tisku, při kterém se několik různých tiskových barev oddělených v barvičce na výtisku vzájemně prolíná a vytváří další tóny – využívá se hlavně jako ochranný prvek ke ztížení falšování