Náhledové PDF

PDF soubor sloužící ke kontrole umístění textu a obrázku

Náklad

Celkový počet výtisků

Nátisk

Věrohodný náhled před tiskem, slouží ke kontrole umístění textu, obrázků a barevnosti