Rastr

Mřížka, určuje způsob zobrazení detailů. Rastr může být klasický (tzv. AM rastr), jehož jemnost určuje hodnota lpi, nebo stochastický, který umožňuje jemnější zobrazení detailů a neurčuje se přes hodnoty lpi. Stochastický rastr se využívá jen u vybraných technologií.

Ražba

Tisk textu nebo kresby tlakem. Může jít o reliéfní tisk (slepotisk) nebo ražbu fólií za tepla (fólie může být různobarevná), případně může jít o kombinaci obou postupů.

Retuš

Ruční, mechanické nebo fotomechanické korekce, kterými se na předloze, negativu, pozitivu nebo tiskových deskách odstraňují nedostatky a chyby, aby se zdokonalila výsledná reprodukce

RGB

Barevný prostor, který slučuje 3 základní barvy – Red-R, Green-G a Blue-B

Rozsah

Počet stran tiskoviny