Falcování

Skládání vytisknutých archů na požadovaný rozměr

FEFCO

Katalog FEFCO je evropský kodex kartonových produktů, kde jsou zahrnuty základní, standardní druhy konstrukcí kartonových výrobků, včetně vnitřního vybavení (fixací) pomocí jednoduchých mezinárodních symbolů.

Formát

Rozměr výtisku vyjádřený udáním šírky x výšky (u 3D materiálů i hloubky), standardní formáty jsou členěny takto:

A-formáty B-formáty C-formáty

A0 – 841×1189 mm B0 – 1000×1414 mm C0 – 917×1297 mm

A1 – 594×841 mm B1 – 707×1000 mm C1 – 648×917 mm

A2 – 420×594 mm B2 – 500×707 mm C2 – 458×648 mm

A3 – 297×420 mm B3 – 353×500 mm C3 – 324×458 mm

A4 – 210×297 mm B4 – 250×353 mm C4 – 229×324 mm

A5 – 148×210 mm B5 – 176×250 mm C5 – 162×229 mm

A6 – 105×148 mm B6 – 125×176 mm C6 – 114×162 mm

A7 – 74×105 mm B7 – 88×125 mm C7 – 81×114 mm

A8 – 52×74 mm B8 – 62×88 mm C8 – 57×81 mm