Historie

Společnost Polygrafické centrum, s.r.o. vznikla v roce 2007 a navázala na zkušenosti svých zakladatelů s působením na reklamním a polygrafickém trhu od roku 1995.Společnost vznikla pod názvem Marketing and Business Group, s.r.o., přičemž Polygrafické centrum byl jen jedním z obchodních programů.

Záměrem společnosti bylo od samého začátku přinášet do oblasti polygrafie jiný přístup ke klientovi a poskytovat zákazníkům komplexní škálu produktů spojených s individuálním přístupem a řešeními na míru.

Společnost postupně realizovala množství polygrafických zakázek pro klienty z řad vydavatelství, reklamních agentur i pro koncové zákazníky ze Slovenska nebo zahraničí.

Vzhledem k vývoji společnosti, její úzké specializaci na tuto oblast a na nárůst objemu zajišťované výroby v oblasti polygrafie došlo v roce 2016 ke změně názvu společnosti na Polygrafické centrum, s.r.o.

Poslání

Naším podnikatelským posláním je vytvářet ideální podmínky pro úspěšný rozvoj našich zákazníků, partnerů i spolupracovníků.

Rozvoj zákazníků

Náš přínos tkví ve schopnosti inspirovat, navrhovat a zajistit komplexní realizaci široké škály tiskovin, včetně doplňkových služeb, jako jsou grafika či distribuce. Díky tomu vytváříme vhodné předpoklady pro efektivnější a jednodušší dosahování cílů našich zákazníků i jejich celkového zisku.

Rozvoj partnerů

Důvěryhodnost je naším největším vkladem do budování dlouhodobých partnerských vztahů, což našim klientům umožňuje plně se soustředit na rozvoj, realizaci výroby a další aktivity.

Rozvoj spolupracovníků

Osobní a odborný rozvoj našich spolupracovníků vnímáme jako tvorbu adekvátních podmínek pro jejich úspěch a kvalitní soukromý i pracovní život.

Vize

Naší vizí je budování společnosti poskytující komplexní polygrafické služby s vysokou přidanou hodnotou, a to na celoevropské úrovni a v primárních zákaznických segmentech.

Přidanou hodnotu klientům poskytuje náš významný přínos při plnění jejich cílů a účelů díky realizovaným a dodávaným tiskovinám i doplňkovým službám.

Naše hodnoty

Proaktivní přístup

uvědomujeme si odpovědnost za dopad našich rozhodnutí na plnění cílů našich klientů i z toho důvodu, že se zcela spoléhají na naše řešení. Proto přistupujeme k našim zákazníkům vždy aktivně a s cílem najít ideální řešení, a současně přitom pracujeme na našem vlastním osobním i odborném rozvoji.

Lidský přístup

i my občas děláme chyby a můžeme být omylní. Přijímáme to však s pokorou a vnímáme tyto situace vždy jako vhodný zdroj nových zkušeností a podnětů pro další rozvoj.

Inovativní přístup

citlivě vnímáme, že vývoj na trhu čelí neustálým změnám. Ve snaze poskytovat co nejefektivnější služby proto neustále sledujeme aktuální dění a s ohledem na situaci inovujeme řešení i inspirační impulzy, které předkládáme našim zákazníkům.

Přístup win-win

považujeme za mimořádně důležité budovat vzájemnou spolupráci se všemi obchodními partnery vždy podle principu win-win. Respektujeme tak sebevědomí každé zúčastněné strany, včetně zaměstnanců a spolupracovníků.