Rotačná ofsetová tlač

Ofsetovú rotačnú tlač využívame predovšetkým pre tlač produktov vo vysokých a stredných nákladoch.

V závislosti od toho, aké materiály tlačíme využívame jednu z následovných foriem rotačnej ofsetovej tlače:

1.)  novinovú tlač

na ktoré sa používajú tzv. cold-setové zariadenia tlačiace farbami, ktoré schnú zapíjaním. Tieto stroje nemajú sušiace zariadenie


2.) magazínovú tlač

na ktoré sa používajú tzv. heat-setové zariadenia tlačiace farbami, ktoré schnú odparením vysokovrúceho rozpúšťadla. Tieto stroje majú vždy aj sušiace zariadenia

viac

Výseky

viac

Techniky tlače

viac

Povrchové úpravy

viac

Väzby

viac

Knihárske operácie

viac

Hárková ofsetová tlač

Ofsetová hárková tlač je vzhľadom k svojim možnostiam využitia i celkového rozšírenia najčastejšie používanou technológiou. Tento spôsob tlače využívame na takmer všetky možné typy tlačovín. Je vhodný hlavne na stredné náklady. Spodná hranica efektivity je 500 až 1000 hárkov. Ide o technicky zdokonalenú tlač z plochy. Tlačová forma je vyrobená z tenkého kovu, na ktorom sú tlačené aj netlačené prvky v tej istej rovine bez reliéfu.

Mastné a preparované prvky príjmajú pri navaľovaní farbu a odpudzujú vodu, netlačené prvky príjmajú vodu a odpudzujú farbu. Je to nepriama tlačová technika, pretože farba sa najprv z tejto tlačovej formy prenáša na gumený valec a z neho na papier. Text na tlačovej platni bude čitatelný na rozdiel od tlače z výšky a hĺbky.

viac

Digitálna tlač

Pri digitálnej tlači sú výrazne odbúrané náklady na prípravu tlače čo zabezpečuje jej najväčšie výhody: rýchlosť (minimálna doba potrebná k spracovaniu zákazky), nízke ceny tlače pri malých množstvách, možnosť korekcií počas tlače, stála kvalita a farebnosť (aj pri dotlači), obojstranná tlač, možnosť tlače UŽ OD JEDNÉHO KUSU. Digitálnu tlač využívame vo výraznej miere aj pri personalizácii dokumentov, ktoré sú tlačené inými technológiami.

Využívame ju aj pre tvorbu digitálnych certifikovaných nátlačkov, ktoré zavedením CTP technológii nahradili nátlačky chromalinové. Pri veľkoplošnej tlači je jednou z najviac využívaných technológii.

viac

Flexotlač

Zásluhou dokonalej výrobnej techniky a technologických podmienok flexotlačou je dnes možné dosiahnuť veľmi dobrú kvalitu tlače. Vyznačuje sa výborným vykreslením pérovkových kresieb, čiže plochy bez rastrových prechodov. Túto techniku je vhodné využiť predovšetkým pri tlači obalových materiálov a samolepiacich etikiet hlavne na kotúčových strojoch. Je možné využiť aj ÚV flexotlač, v rámci ktorej sa dá potlačiť väčšia škála materiálov.

Vďaka ÚV farbe, sa dosiahnu aj sýtejšie farby a lepšie vykreslenie motívu na etikete. V závislosti od potláčaného materiálu je možné riešiť tlač až do 8 farieb. Okrem kotúčových strojov je možné využiť aj hárkové, hlavne pre potláčanie vlnitých lepeniek.

viac

Sieťotlač

Využívame ju ako doplnkovú technológiu v prípadoch malonákladovej tlače. Sieťotlač je výhodná hlavne v tom, že prakticky nemá formátové obmedzenie a jej veľkou výhodou je celková jednoduchosť. Či už je to jednoduchosť tlačového stroja alebo zhotovenia formy. Ide o technológiu tlače pretláčaním tlačovej farby plochým sitom na potláčaný materiál. Potláčané plochy sú vymedzené šablónou, ktorú môžeme na sito priamo nakopírovať. Sieťotlač je limitovaná veľkosťou oka v site, čím je definované maximálne rozlíšenie.

viac

Tlačový lak

Medzi výhody tlačového laku patrí ľahká aplikovateľnosť, záporom je, že sa dá použiť len na štandardné zušľachtenie tlačoviny. Pomocou neho sa dá dosiahnuť len obmedzený stupeň výsledného lesku. Vieme použiť rôzne druhy tlačových lakov – lesklé, matné, metalické parfumované…

viac

Tlačový parfumovaný lak

Parfumované laky sú niekedy označované za „voňavé“. Ich princíp je pomerne jednoduchý. Do laku sú primiešané mikrokapsule obsahujúce predom určenú vôňu. Tieto mikrokapsule sú spolu s lakom nanesené na potlačený hárok a lak sa zasuší. K uvolneniu vône potom dochádza tlakom ruky alebo nechtu čím dôjde k pretrhnutiu jednotlivých kapsulí. Väčšinou sú nanášané parciálne, pričom nie je možné až celkom vytvoriť ľubovoľnú vôňu, ale vybrať si z vybraných druhov, ktoré sú k dispozícii. Ak by klient požadoval vôňu na mieru šlo by o veľmi špecifické spracovanie, ktorému by zodpovedal termín dodania i cena.

viac

Disperzný lak

Tento lak môže byť špeciálne upravený na nanášanie vo farebníku tlačového stroja alebo sa dá nanášať klasickou cestou pomocou lakovacej jednotky zaradenej za tlačovej jednotky ofsetového tlačového stroja. Majú iné zloženie ako tlačové laky a využívajú sa na zušľachtenie tlačoviny s veľmi vysokým štandardom kvality ako z hľadiska výsledného lesku, tak aj z povrchovej úpravy. Rozlišujeme medzi nimi viacero druhov – štandardne využívané lesklé a matné, ale aj mnohé špecifické – stieracie, metalické, blistre, parfumované…

viac

UV lak celoplošný

ÚV laky majú úplné odlišné zloženie od tlačových alebo disperzných lakov. Aplikujú sa z lakovacej jednotky, pričom jednotlivé polakované hárky sú potom hneď vystavené ÚV žiareniu a to spôsobuje okamžitú vytvrdenosť vstvy laku. Celoplošne sa využíva hlavne lesklý ÚV lak. Slúži jednak na ochranu tlačoviny pred oterom farby, ale hlavne na zvýšenie hodnoty tlačoviny – predovšetkým obálok časopisov či katalogov. Je v mnohých prípadoch náhradou použitia celoplošného lamina.

viac

UV lak parciálny

Parciálny lak sa používa ako dekoračný a designový prvok, kde sa lakuje len určitá plocha pravidelného i nepravidelného tvaru. Aplikuje sa najčastejšie sieťotlačou , pričom sa často nanáša na polaminovaný povrch.

viac

Hybridné lakovanie

Býva často náhradou parciálneho lakovania, pričom vzhľadom k spôsobu aplikovania je v prípadoch možnej kombinácie s ďalšou technologiou výroby tlačoviny aj ekonomicky výhodnejšie a dosahuje sa s ním zaujímavých designových efektov.

Využívajú sa buď tzv. drip off lakovanie alebo lakovanie „pomarančová kôra“.

Najskôr sa vždy tlačí „efektný matný lak“ v ofsetovej jednotke cez ofsetovú tlačovú platňu, pričom sú vynechané miesta, ktoré sa majú neskoršie lesknúť. Následne sa nanáša buď celoplošne disperzný vysokolesklý lak alebo celoplošný ÚV lak, ktorý reaguje so skôr tlačeným matným lakom. Tak vznikajú výstupné zaujímavé efekty na vybraných plochách – podľa typu použitého laku resp. jeho nánosu to môže byť napr. efekt pomarančovej kôry …

viac

Lamino lesklé

Je takou klasikou medzi povrchovými úpravami. Jeho hlavným účelom je niekoľkonásobne zvýšiť odolnosť proti mechanickému i chemickému poškodeniu oproti nezušľachtenému produktu. Ide vlastne o nanesenie vrstvy lesklej folie na povrch tlačoviny.

viac

Lamino matné

Na rozdiel od lesklého lamina matné lamino okrem odolnosti tlačoviny spĺňa viac aj kritérium zvýšenej úrovne designu. Často sa používa s kombináciou parciálneho laku, čím sa celkovo zvyšuje hodnota a vizáž tlačoviny. Oproti lesklému laminu je mierne cenovo nákladnejšie – v malých nákladoch však zanedbateľne.

viac

Lamino Soft touch

Ide o designovo aj na dotyk veľmi príjemnú zamatovú fóliu, ktorá je nanesená na povrch tlačoviny. Svoju vyššiu ekonomickú nákladovosť kompenzuje výrazným zvýšením hodnoty tlačoviny pre čitateľa či užívateľa. Skutočne vhodné pre exkluzívne časopisy, katalogy, brožúry resp. obaly.

viac

Lamino nepoškriabateľné

Tento druh lamina spĺňa veľmi náročné kritéria odolnosti. Využíva sa hlavne pri tlačovinách, kde obálka je farebne riešená v plnej tmavej ploche a materiál je často využívaný. Aj designovo je použitie tohto typu nepoškriabateľnej fólie zaujímavý – dodá materiálu väčšiu pevnosť. Opäť treba rátať však s vyššou ekonomickou nákladovosťou oproti bežným druhom lamina.

viac

Lamino štruktúrované

Svojou vonkajšou štruktúrou je podobný laku s efektom pomarančovej kôry, ale je omnoho odolnejšie a neodráža svetlo. Štrukturovaná laminovacia folia v podobe mriežky sa využíva tiež hlavne na obálky časopisov,  katalogov, kníh ale napr. aj vizitiek. Jej využitie často ovplyvňuje jeho cenová náročnosť, ale efekt vo väčšine prípadov stojí za to.

viac

Lamino kapsové

Oproti všetkým ostatným typom lamina je toto lamino veľmi silné, hrubšie a používa sa predovšetkým na identifikačné karty, visačky a pod. Vhodné predovšetkým na menšie náklady.

viac

Ražba horúca

Tento typ zušľachtenia sa využíva pri rôznych vzácnejších knihách, ale rovnako je často využívaný pri etiketách a obaloch. Metalická vrstva sa nanáša na povrch materiálu a za pôsobenia teploty a tlaku sa na zadnej strane folie uvoľní lepidlo, ktoré prilepí a súčasne oddelí časť folie v tvare podľa motívu na raziacom plechu. V súčasnosti existuje široká škála farebných fólii, ktoré sa pre tento typ zušľachtenia tlačoviny môžu použiť. Stále však najbežnejšou zostáva zlatá fólia. Nákladovou položkou je vždy jednorázovo aj výroba samotnej formy – raznice.

viac

Ražba studená a foilstar

Je inovatívnou exkluzívnou metódou metalickej tlače. Umožňuje tvorbu zaujímavých efektov prostredníctvom nanášaných metalických fólii za studena hlavne pri obaloch, etiketách, ale aj pri obálkach časopisov či katalogov. Dané spracovanie je už dnes začlenenené ako nadstavba priamo do ofsetového tlačového stroja. Hlavne využívané sú systémy Foilstar (Heidelberg) resp. VinFoil (KBA). Tento spôsob zušľachtenia poskytuje klientovi veľmi vysoké zhodnotenie príslušnej tlačoviny. Výhodou je, že po celej operácii sa dá na nanesenú metalickú vrstvu aplikovať bežná farebná tlač, alebo ďalšie zušľachťovacie efekty . Využíva sa často aj pri flexotlači.

viac

Ražba reliéfna – slepotlač

V tomto prípade sa razba aplikuje bez fólie, iba vytlačením motívu do materiálu. Realizuje sa tlačovou formou bez farby alebo raziacou formou. Dosahuje sa ňou tiež veľmi zaujímavých efektov, využíva sa hlavne pri obaloch kníh, ale tiež pri etiketách a obaloch či exkluzívnych katalógoch.

viac

V1 – šitá väzba

Knižné zložky sú zošité spolu s obálkou v chrbte a orezané z troch strán. Na šitie sa používa skobka z plochého alebo zaobleného drôtu (tzv. „očka“, resp. „uška“). Podľa typu, veľkosti a rozsahu tlačoviny je možné použiť viaceré kombinácie skobiek: 2-4 ploché skobky, 2 zaoblené skobky, 2 ploché + 2 zaoblené skobky. Pri formátovo malých materiáloch sa používa len jedna skobka.

viac

V2 – lepená väzba

Voľné listy sú na chrbte spojené lepidlom, zavesené do obálky a nakoniec orezané z troch strán. Typ tejto väzby sa líši podľa typu používaného lepidla. Bežne sa používajú lepidlá Hot Melt, pre vyššiu odolnosť sú vo vybraných prípadoch používané PUR lepenia (hlavne pri vyšších rozsahoch s natieraným papierom). PUR lepenie je nevýhodné z hľadiska rýchlosti realizácie vzhľadom na schnutie v trvaní 24-48 hodín. Pri tejto väzbe je možné použiť obálku so záložkami z jednej alebo oboch strán.

viac

V3 – bloková väzba

Brožúra je na chrbte zošitá zo strany drôtom. Pridaná obálka zakryje väzbu a vytvorí chrbát. Dnes je už veľmi málo využívaná. Využíva sa napr. pri skriptách.

viac

V4 – šitá väzba

Je odolnejšou väzbou oproti V2 nakoľko knižné zložky sú zošité niťou klasickou alebo tavnou a takýto knižný blok sa zalepí do obálky. Využíva sa hlavne pre vyššiu odolnosť pri katalogoch či knihách s vyšším rozsahom strán. Pri danej väzbe je možné tiež použiť obálku so záložkami z jednej alebo oboch strán.

viac

V5

Polotuhá väzba s doskami z ľahšej lepenky – knižný blok je buď lepený alebo šitý niťou. Väzba je podobná ako V2 – dnes sa už takmer nepoužíva

viac

V6

Väzba známa hlavne z detských skladačiek – leporel. Sú to vlastne lepené listy z ľahšej lepenky.

viac

V7 – tvrdá väzba

Poloplátenná tuhá väzba s okrajmi. Ide o väzbu s kombinovaným poťahom. Knižné dosky sú potiahnuté papierom a chrbát knihy je potiahnutý plátnom, alebo iným vhodným materiálom. V súčasnosti je možné využiť širokú škálu plátna pre dané využitie.

viac

V8 – tvrdá väzba

Knižná väzba V8 je plátená väzba s okrajmi a s nekombinovaným poťahom, tzv. celoplátenná väzba. Môže mať aj prebal.
Táto väzba má tri varianty:
V8a – tvrdá väzba, kedy sú knižné dosky potiahnuté laminovaným papierom
V8b – tvrdá väzba s doskami potiahnutými papierovým poťahom
V8c – tvrdá väzba s doskami potiahnutými iným poťahom napríklad kožou, imitáciou kože (napr. baladek), vrátane vatovania dosiek – t.j. výplň molitánom

viac

V9

Tvrdá väzba má dosky z plastu stužené nemäkčenou PVC fóliou alebo lepenkou

viac

Flexoväzba

Ide o väzbu, ktorá je takým medzistupňom medzi mäkkou a tvrdou väzbou. Blok sa síce zavesuje do dosiek, ale dosky sa vyrábajú z kartónu takže sú ohybné ako pri mäkkej väzbe. Ide o veľmi moderný typ väzby, často využívanú pre svoju praktickosť.

viac

Špirálová väzba

Využíva sa nielen na kalendáre a písacie bloky, ale aj na moderne navrhnuté brožúry a katalógy. Je viacero druhov špirálových väzieb. V súčasnosti najdokonalejšou je väzba Twin Wire – ide o dvojitú kružkovú väzbu. Umožňuje otáčanie listov o 360 stupňov bez posunutia stránok. Pri použití väzby u nástenných kalendárov je možné vložiť do špirály jeden alebo dva háčiky na zavesenie. Je možné stále využiť ale aj ďalšie druhy špirál – kovové alebo plastové. Pri všetkých typoch je možné využiť širokú škálu farebných prevedení.

viac

Hrebeňová väzba

Dokumenty sú pri nej zviazané plastovým hrebeňom. Ako predná strana zviazaného dokumentu sa používa transparentná fólia a zadná strana kartón v rôznom prevedení. Konštrukcia hrebeňa umožňuje viacnásobné použitie, pridávanie a odoberanie listov. Využívané však len pri veľmi malých nákladoch.

viac

Falcovanie

ide o skladanie papiera strojom (falcovačkou) na želaný formát. Podľa typu materiálu a formátu je možné riešiť viac druhov lomov /jednoduchý, paralelný, krížový, harmonikový, okienkový…/

viac

Bigovanie/ryhovanie

využíva sa hlavne u tlačovín vytlačených na hrubšom papieri, ak majú byť prehnuté. Vtedy je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

viac

Perforácia

ide o úpravu papiera (vyrazenie rýh rôzneho tvaru), ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti. Využíva sa hlavne pri odtrhovacích kupónoch, hospodárskych tlačivách…/ Špecifikom je možnosť využitia aj pri rotačnej tlači

viac

Dierovanie

využívané pri katalógových listoch do šanónov alebo na trhacie ústrižky.

viac

Vŕtanie

využívame ak do papiera alebo bloku papierov potrebujeme vyvŕtať okrúhle otvory

viac

Vkladanie

je častou operáciou hlavne pri tlači časopisov alebo pri výrobe rôznych materiálov, ktoré sa ďalej distribuované direct mailingom. Ide o dodatočné vkladanie listov do iných tlačovín. Riešené podľa typu materiálu strojovo alebo ručne.

viac

Znášanie

potlačené a pofalcované tlačové hárky (zložky) sa znášajú (ukladajú za sebou) s logickým sledom jednotlivých stránok. Je to bežná operácia pri tlači viastranových materiálov.

viac

Kašírovanie

ide o plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, kartónov, lepenky na seba. Využívané pri obaloch resp. vývesných interiérových plagátoch.

viac

Personalizácia

vzhľadom k rozmachu digitálne tlače a smerovania cielenosti reklamy asi najprogresívnejšia oblasť ďalšieho spracovania. Je možné riešiť personalizáciu v čiernej farbe i v cmyku. Štandardne je táto operácia naviazaná na ďalšie služby spojené s adresnou distribúciou.

viac

Výseky

Pomocou špeciálnych razníc vieme zabezpečiť výseky z papiera akéhokoľvek tvaru alebo otvoru. Využívame ich hlavne pri netradičných tvaroch tlačovín, etikiet, pri obaloch na spisy alebo obaloch z hladkej či vlnitej lepenky. Na bežné tlačoviny ako sú napríklad foldre so záložkou, letáky na kľučky či stojany na letáky, je už viacero typov výsekových foriem urobených, čím klient môže aj ušetriť za samotné formy.

Realizácia výsekov je zabezpečovaná niektorou z týchto foriem:
– vysekávacou planžetou (tenký oceľový pás určitej výšky s reznou hranou, ktorý sa v žiadaných tvaroch upevňuje do drevených podložiek a slúži na strojové vysekávanie alebo nasekávanie)
– vysekávacou formou (je zostavená z vysekávacích liniek alebo z oceľových razníc a slúži na strojové vysekávanie tlačených i netlačených výrobkov)
– vysekávacím nožom (oceľový nástroj s reznou hranou, ktorým sa vo vysekávacích strojoch tvarovo vysekáva vo vrstvách papier, kartón, lepenka alebo iný materiál)

Príklady výsekov:
Foldre so záložkou
Vývesky na kľučky
Stojany na letáky
Špecifické…

viac

Na jednej strane nimi zabezpečujeme zvýšené mechanické, štrukturálne a povrchové vlastnosti výtlačku, na druhej strane vďaka rôznym možnostiam dávame tlačovine prostredníctvom nich aj výnimočný design.

Využívame široké spektrum lakov, lamina, ražieb i iných špecifických foriem úprav, ktoré sú dnes na trhu dostupné. Oblasť povrchových úprav je jednou z najčastejšie navrhovaných úprav pre klientov hlavne z dôvodu zvýraznenia nejakej časti vizuálu či zvýšenia celkového imidžu alebo účelu tlačoviny.

Rotačná ofsetová tlač

Ofsetovú rotačnú tlač využívame predovšetkým pre tlač produktov vo vysokých a stredných nákladoch.

V závislosti od toho, aké materiály tlačíme využívame jednu z následovných foriem rotačnej ofsetovej tlače:

1.)  novinovú tlač

na ktoré sa používajú tzv. cold-setové zariadenia tlačiace farbami, ktoré schnú zapíjaním. Tieto stroje nemajú sušiace zariadenie


2.) magazínovú tlač

na ktoré sa používajú tzv. heat-setové zariadenia tlačiace farbami, ktoré schnú odparením vysokovrúceho rozpúšťadla. Tieto stroje majú vždy aj sušiace zariadenia

viac

Výseky

viac

Techniky tlače

viac

Povrchové úpravy

viac

Väzby

viac

Knihárske operácie

viac

Hárková ofsetová tlač

Ofsetová hárková tlač je vzhľadom k svojim možnostiam využitia i celkového rozšírenia najčastejšie používanou technológiou. Tento spôsob tlače využívame na takmer všetky možné typy tlačovín. Je vhodný hlavne na stredné náklady. Spodná hranica efektivity je 500 až 1000 hárkov. Ide o technicky zdokonalenú tlač z plochy. Tlačová forma je vyrobená z tenkého kovu, na ktorom sú tlačené aj netlačené prvky v tej istej rovine bez reliéfu.

Mastné a preparované prvky príjmajú pri navaľovaní farbu a odpudzujú vodu, netlačené prvky príjmajú vodu a odpudzujú farbu. Je to nepriama tlačová technika, pretože farba sa najprv z tejto tlačovej formy prenáša na gumený valec a z neho na papier. Text na tlačovej platni bude čitatelný na rozdiel od tlače z výšky a hĺbky.

viac

Digitálna tlač

Pri digitálnej tlači sú výrazne odbúrané náklady na prípravu tlače čo zabezpečuje jej najväčšie výhody: rýchlosť (minimálna doba potrebná k spracovaniu zákazky), nízke ceny tlače pri malých množstvách, možnosť korekcií počas tlače, stála kvalita a farebnosť (aj pri dotlači), obojstranná tlač, možnosť tlače UŽ OD JEDNÉHO KUSU. Digitálnu tlač využívame vo výraznej miere aj pri personalizácii dokumentov, ktoré sú tlačené inými technológiami.

Využívame ju aj pre tvorbu digitálnych certifikovaných nátlačkov, ktoré zavedením CTP technológii nahradili nátlačky chromalinové. Pri veľkoplošnej tlači je jednou z najviac využívaných technológii.

viac

Flexotlač

Zásluhou dokonalej výrobnej techniky a technologických podmienok flexotlačou je dnes možné dosiahnuť veľmi dobrú kvalitu tlače. Vyznačuje sa výborným vykreslením pérovkových kresieb, čiže plochy bez rastrových prechodov. Túto techniku je vhodné využiť predovšetkým pri tlači obalových materiálov a samolepiacich etikiet hlavne na kotúčových strojoch. Je možné využiť aj ÚV flexotlač, v rámci ktorej sa dá potlačiť väčšia škála materiálov.

Vďaka ÚV farbe, sa dosiahnu aj sýtejšie farby a lepšie vykreslenie motívu na etikete. V závislosti od potláčaného materiálu je možné riešiť tlač až do 8 farieb. Okrem kotúčových strojov je možné využiť aj hárkové, hlavne pre potláčanie vlnitých lepeniek.

viac

Sieťotlač

Využívame ju ako doplnkovú technológiu v prípadoch malonákladovej tlače. Sieťotlač je výhodná hlavne v tom, že prakticky nemá formátové obmedzenie a jej veľkou výhodou je celková jednoduchosť. Či už je to jednoduchosť tlačového stroja alebo zhotovenia formy. Ide o technológiu tlače pretláčaním tlačovej farby plochým sitom na potláčaný materiál. Potláčané plochy sú vymedzené šablónou, ktorú môžeme na sito priamo nakopírovať. Sieťotlač je limitovaná veľkosťou oka v site, čím je definované maximálne rozlíšenie.

viac

Tlačový lak

Medzi výhody tlačového laku patrí ľahká aplikovateľnosť, záporom je, že sa dá použiť len na štandardné zušľachtenie tlačoviny. Pomocou neho sa dá dosiahnuť len obmedzený stupeň výsledného lesku. Vieme použiť rôzne druhy tlačových lakov – lesklé, matné, metalické parfumované…

viac

Tlačový parfumovaný lak

Parfumované laky sú niekedy označované za „voňavé“. Ich princíp je pomerne jednoduchý. Do laku sú primiešané mikrokapsule obsahujúce predom určenú vôňu. Tieto mikrokapsule sú spolu s lakom nanesené na potlačený hárok a lak sa zasuší. K uvolneniu vône potom dochádza tlakom ruky alebo nechtu čím dôjde k pretrhnutiu jednotlivých kapsulí. Väčšinou sú nanášané parciálne, pričom nie je možné až celkom vytvoriť ľubovoľnú vôňu, ale vybrať si z vybraných druhov, ktoré sú k dispozícii. Ak by klient požadoval vôňu na mieru šlo by o veľmi špecifické spracovanie, ktorému by zodpovedal termín dodania i cena.

viac

Disperzný lak

Tento lak môže byť špeciálne upravený na nanášanie vo farebníku tlačového stroja alebo sa dá nanášať klasickou cestou pomocou lakovacej jednotky zaradenej za tlačovej jednotky ofsetového tlačového stroja. Majú iné zloženie ako tlačové laky a využívajú sa na zušľachtenie tlačoviny s veľmi vysokým štandardom kvality ako z hľadiska výsledného lesku, tak aj z povrchovej úpravy. Rozlišujeme medzi nimi viacero druhov – štandardne využívané lesklé a matné, ale aj mnohé špecifické – stieracie, metalické, blistre, parfumované…

viac

UV lak celoplošný

ÚV laky majú úplné odlišné zloženie od tlačových alebo disperzných lakov. Aplikujú sa z lakovacej jednotky, pričom jednotlivé polakované hárky sú potom hneď vystavené ÚV žiareniu a to spôsobuje okamžitú vytvrdenosť vstvy laku. Celoplošne sa využíva hlavne lesklý ÚV lak. Slúži jednak na ochranu tlačoviny pred oterom farby, ale hlavne na zvýšenie hodnoty tlačoviny – predovšetkým obálok časopisov či katalogov. Je v mnohých prípadoch náhradou použitia celoplošného lamina.

viac

UV lak parciálny

Parciálny lak sa používa ako dekoračný a designový prvok, kde sa lakuje len určitá plocha pravidelného i nepravidelného tvaru. Aplikuje sa najčastejšie sieťotlačou , pričom sa často nanáša na polaminovaný povrch.

viac

Hybridné lakovanie

Býva často náhradou parciálneho lakovania, pričom vzhľadom k spôsobu aplikovania je v prípadoch možnej kombinácie s ďalšou technologiou výroby tlačoviny aj ekonomicky výhodnejšie a dosahuje sa s ním zaujímavých designových efektov.

Využívajú sa buď tzv. drip off lakovanie alebo lakovanie „pomarančová kôra“.

Najskôr sa vždy tlačí „efektný matný lak“ v ofsetovej jednotke cez ofsetovú tlačovú platňu, pričom sú vynechané miesta, ktoré sa majú neskoršie lesknúť. Následne sa nanáša buď celoplošne disperzný vysokolesklý lak alebo celoplošný ÚV lak, ktorý reaguje so skôr tlačeným matným lakom. Tak vznikajú výstupné zaujímavé efekty na vybraných plochách – podľa typu použitého laku resp. jeho nánosu to môže byť napr. efekt pomarančovej kôry …

viac

Lamino lesklé

Je takou klasikou medzi povrchovými úpravami. Jeho hlavným účelom je niekoľkonásobne zvýšiť odolnosť proti mechanickému i chemickému poškodeniu oproti nezušľachtenému produktu. Ide vlastne o nanesenie vrstvy lesklej folie na povrch tlačoviny.

viac

Lamino matné

Na rozdiel od lesklého lamina matné lamino okrem odolnosti tlačoviny spĺňa viac aj kritérium zvýšenej úrovne designu. Často sa používa s kombináciou parciálneho laku, čím sa celkovo zvyšuje hodnota a vizáž tlačoviny. Oproti lesklému laminu je mierne cenovo nákladnejšie – v malých nákladoch však zanedbateľne.

viac

Lamino Soft touch

Ide o designovo aj na dotyk veľmi príjemnú zamatovú fóliu, ktorá je nanesená na povrch tlačoviny. Svoju vyššiu ekonomickú nákladovosť kompenzuje výrazným zvýšením hodnoty tlačoviny pre čitateľa či užívateľa. Skutočne vhodné pre exkluzívne časopisy, katalogy, brožúry resp. obaly.

viac

Lamino nepoškriabateľné

Tento druh lamina spĺňa veľmi náročné kritéria odolnosti. Využíva sa hlavne pri tlačovinách, kde obálka je farebne riešená v plnej tmavej ploche a materiál je často využívaný. Aj designovo je použitie tohto typu nepoškriabateľnej fólie zaujímavý – dodá materiálu väčšiu pevnosť. Opäť treba rátať však s vyššou ekonomickou nákladovosťou oproti bežným druhom lamina.

viac

Lamino štruktúrované

Svojou vonkajšou štruktúrou je podobný laku s efektom pomarančovej kôry, ale je omnoho odolnejšie a neodráža svetlo. Štrukturovaná laminovacia folia v podobe mriežky sa využíva tiež hlavne na obálky časopisov,  katalogov, kníh ale napr. aj vizitiek. Jej využitie často ovplyvňuje jeho cenová náročnosť, ale efekt vo väčšine prípadov stojí za to.

viac

Lamino kapsové

Oproti všetkým ostatným typom lamina je toto lamino veľmi silné, hrubšie a používa sa predovšetkým na identifikačné karty, visačky a pod. Vhodné predovšetkým na menšie náklady.

viac

Ražba horúca

Tento typ zušľachtenia sa využíva pri rôznych vzácnejších knihách, ale rovnako je často využívaný pri etiketách a obaloch. Metalická vrstva sa nanáša na povrch materiálu a za pôsobenia teploty a tlaku sa na zadnej strane folie uvoľní lepidlo, ktoré prilepí a súčasne oddelí časť folie v tvare podľa motívu na raziacom plechu. V súčasnosti existuje široká škála farebných fólii, ktoré sa pre tento typ zušľachtenia tlačoviny môžu použiť. Stále však najbežnejšou zostáva zlatá fólia. Nákladovou položkou je vždy jednorázovo aj výroba samotnej formy – raznice.

viac

Ražba studená a foilstar

Je inovatívnou exkluzívnou metódou metalickej tlače. Umožňuje tvorbu zaujímavých efektov prostredníctvom nanášaných metalických fólii za studena hlavne pri obaloch, etiketách, ale aj pri obálkach časopisov či katalogov. Dané spracovanie je už dnes začlenenené ako nadstavba priamo do ofsetového tlačového stroja. Hlavne využívané sú systémy Foilstar (Heidelberg) resp. VinFoil (KBA). Tento spôsob zušľachtenia poskytuje klientovi veľmi vysoké zhodnotenie príslušnej tlačoviny. Výhodou je, že po celej operácii sa dá na nanesenú metalickú vrstvu aplikovať bežná farebná tlač, alebo ďalšie zušľachťovacie efekty . Využíva sa často aj pri flexotlači.

viac

Ražba reliéfna – slepotlač

V tomto prípade sa razba aplikuje bez fólie, iba vytlačením motívu do materiálu. Realizuje sa tlačovou formou bez farby alebo raziacou formou. Dosahuje sa ňou tiež veľmi zaujímavých efektov, využíva sa hlavne pri obaloch kníh, ale tiež pri etiketách a obaloch či exkluzívnych katalógoch.

viac

V1 – šitá väzba

Knižné zložky sú zošité spolu s obálkou v chrbte a orezané z troch strán. Na šitie sa používa skobka z plochého alebo zaobleného drôtu (tzv. „očka“, resp. „uška“). Podľa typu, veľkosti a rozsahu tlačoviny je možné použiť viaceré kombinácie skobiek: 2-4 ploché skobky, 2 zaoblené skobky, 2 ploché + 2 zaoblené skobky. Pri formátovo malých materiáloch sa používa len jedna skobka.

viac

V2 – lepená väzba

Voľné listy sú na chrbte spojené lepidlom, zavesené do obálky a nakoniec orezané z troch strán. Typ tejto väzby sa líši podľa typu používaného lepidla. Bežne sa používajú lepidlá Hot Melt, pre vyššiu odolnosť sú vo vybraných prípadoch používané PUR lepenia (hlavne pri vyšších rozsahoch s natieraným papierom). PUR lepenie je nevýhodné z hľadiska rýchlosti realizácie vzhľadom na schnutie v trvaní 24-48 hodín. Pri tejto väzbe je možné použiť obálku so záložkami z jednej alebo oboch strán.

viac

V3 – bloková väzba

Brožúra je na chrbte zošitá zo strany drôtom. Pridaná obálka zakryje väzbu a vytvorí chrbát. Dnes je už veľmi málo využívaná. Využíva sa napr. pri skriptách.

viac

V4 – šitá väzba

Je odolnejšou väzbou oproti V2 nakoľko knižné zložky sú zošité niťou klasickou alebo tavnou a takýto knižný blok sa zalepí do obálky. Využíva sa hlavne pre vyššiu odolnosť pri katalogoch či knihách s vyšším rozsahom strán. Pri danej väzbe je možné tiež použiť obálku so záložkami z jednej alebo oboch strán.

viac

V5

Polotuhá väzba s doskami z ľahšej lepenky – knižný blok je buď lepený alebo šitý niťou. Väzba je podobná ako V2 – dnes sa už takmer nepoužíva

viac

V6

Väzba známa hlavne z detských skladačiek – leporel. Sú to vlastne lepené listy z ľahšej lepenky.

viac

V7 – tvrdá väzba

Poloplátenná tuhá väzba s okrajmi. Ide o väzbu s kombinovaným poťahom. Knižné dosky sú potiahnuté papierom a chrbát knihy je potiahnutý plátnom, alebo iným vhodným materiálom. V súčasnosti je možné využiť širokú škálu plátna pre dané využitie.

viac

V8 – tvrdá väzba

Knižná väzba V8 je plátená väzba s okrajmi a s nekombinovaným poťahom, tzv. celoplátenná väzba. Môže mať aj prebal.
Táto väzba má tri varianty:
V8a – tvrdá väzba, kedy sú knižné dosky potiahnuté laminovaným papierom
V8b – tvrdá väzba s doskami potiahnutými papierovým poťahom
V8c – tvrdá väzba s doskami potiahnutými iným poťahom napríklad kožou, imitáciou kože (napr. baladek), vrátane vatovania dosiek – t.j. výplň molitánom

viac

V9

Tvrdá väzba má dosky z plastu stužené nemäkčenou PVC fóliou alebo lepenkou

viac

Flexoväzba

Ide o väzbu, ktorá je takým medzistupňom medzi mäkkou a tvrdou väzbou. Blok sa síce zavesuje do dosiek, ale dosky sa vyrábajú z kartónu takže sú ohybné ako pri mäkkej väzbe. Ide o veľmi moderný typ väzby, často využívanú pre svoju praktickosť.

viac

Špirálová väzba

Využíva sa nielen na kalendáre a písacie bloky, ale aj na moderne navrhnuté brožúry a katalógy. Je viacero druhov špirálových väzieb. V súčasnosti najdokonalejšou je väzba Twin Wire – ide o dvojitú kružkovú väzbu. Umožňuje otáčanie listov o 360 stupňov bez posunutia stránok. Pri použití väzby u nástenných kalendárov je možné vložiť do špirály jeden alebo dva háčiky na zavesenie. Je možné stále využiť ale aj ďalšie druhy špirál – kovové alebo plastové. Pri všetkých typoch je možné využiť širokú škálu farebných prevedení.

viac

Hrebeňová väzba

Dokumenty sú pri nej zviazané plastovým hrebeňom. Ako predná strana zviazaného dokumentu sa používa transparentná fólia a zadná strana kartón v rôznom prevedení. Konštrukcia hrebeňa umožňuje viacnásobné použitie, pridávanie a odoberanie listov. Využívané však len pri veľmi malých nákladoch.

viac

Falcovanie

ide o skladanie papiera strojom (falcovačkou) na želaný formát. Podľa typu materiálu a formátu je možné riešiť viac druhov lomov /jednoduchý, paralelný, krížový, harmonikový, okienkový…/

viac

Bigovanie/ryhovanie

využíva sa hlavne u tlačovín vytlačených na hrubšom papieri, ak majú byť prehnuté. Vtedy je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

viac

Perforácia

ide o úpravu papiera (vyrazenie rýh rôzneho tvaru), ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti. Využíva sa hlavne pri odtrhovacích kupónoch, hospodárskych tlačivách…/ Špecifikom je možnosť využitia aj pri rotačnej tlači

viac

Dierovanie

využívané pri katalógových listoch do šanónov alebo na trhacie ústrižky.

viac

Vŕtanie

využívame ak do papiera alebo bloku papierov potrebujeme vyvŕtať okrúhle otvory

viac

Vkladanie

je častou operáciou hlavne pri tlači časopisov alebo pri výrobe rôznych materiálov, ktoré sa ďalej distribuované direct mailingom. Ide o dodatočné vkladanie listov do iných tlačovín. Riešené podľa typu materiálu strojovo alebo ručne.

viac

Znášanie

potlačené a pofalcované tlačové hárky (zložky) sa znášajú (ukladajú za sebou) s logickým sledom jednotlivých stránok. Je to bežná operácia pri tlači viastranových materiálov.

viac

Kašírovanie

ide o plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, kartónov, lepenky na seba. Využívané pri obaloch resp. vývesných interiérových plagátoch.

viac

Personalizácia

vzhľadom k rozmachu digitálne tlače a smerovania cielenosti reklamy asi najprogresívnejšia oblasť ďalšieho spracovania. Je možné riešiť personalizáciu v čiernej farbe i v cmyku. Štandardne je táto operácia naviazaná na ďalšie služby spojené s adresnou distribúciou.

viac

Výseky

Pomocou špeciálnych razníc vieme zabezpečiť výseky z papiera akéhokoľvek tvaru alebo otvoru. Využívame ich hlavne pri netradičných tvaroch tlačovín, etikiet, pri obaloch na spisy alebo obaloch z hladkej či vlnitej lepenky. Na bežné tlačoviny ako sú napríklad foldre so záložkou, letáky na kľučky či stojany na letáky, je už viacero typov výsekových foriem urobených, čím klient môže aj ušetriť za samotné formy.

Realizácia výsekov je zabezpečovaná niektorou z týchto foriem:
– vysekávacou planžetou (tenký oceľový pás určitej výšky s reznou hranou, ktorý sa v žiadaných tvaroch upevňuje do drevených podložiek a slúži na strojové vysekávanie alebo nasekávanie)
– vysekávacou formou (je zostavená z vysekávacích liniek alebo z oceľových razníc a slúži na strojové vysekávanie tlačených i netlačených výrobkov)
– vysekávacím nožom (oceľový nástroj s reznou hranou, ktorým sa vo vysekávacích strojoch tvarovo vysekáva vo vrstvách papier, kartón, lepenka alebo iný materiál)

Príklady výsekov:
Foldre so záložkou
Vývesky na kľučky
Stojany na letáky
Špecifické…

viac

Vzhľadom na komplexnosť širokej škály našich produktov je úplnou samozrejmosťou zabezpečenie rôznych druhov väzieb, pri ktorých sa vždy riadime účelom tlačoviny.

Využívame mäkké a tvrdé väzby V1-V9, ako aj špirálové a hrebeňové väzby v prípade, že je to pre výsledný produkt vhodné. Pri výbere väzby zohľadňujeme vždy aj celkovú technickú špecifikáciu produktu (materiál, rozsah a i.), aby pri následnom používaní tlačoviny nedochádzalo k jej znehodnoteniu. Pri niektorých produktoch – hlavne v prípade kníh či katalógov – môže byť typ väzby súčasne aj kreatívnym prvkom celkového produktu.

Rotačná ofsetová tlač

Ofsetovú rotačnú tlač využívame predovšetkým pre tlač produktov vo vysokých a stredných nákladoch.

V závislosti od toho, aké materiály tlačíme využívame jednu z následovných foriem rotačnej ofsetovej tlače:

1.)  novinovú tlač

na ktoré sa používajú tzv. cold-setové zariadenia tlačiace farbami, ktoré schnú zapíjaním. Tieto stroje nemajú sušiace zariadenie


2.) magazínovú tlač

na ktoré sa používajú tzv. heat-setové zariadenia tlačiace farbami, ktoré schnú odparením vysokovrúceho rozpúšťadla. Tieto stroje majú vždy aj sušiace zariadenia

viac

Výseky

viac

Techniky tlače

viac

Povrchové úpravy

viac

Väzby

viac

Knihárske operácie

viac

Hárková ofsetová tlač

Ofsetová hárková tlač je vzhľadom k svojim možnostiam využitia i celkového rozšírenia najčastejšie používanou technológiou. Tento spôsob tlače využívame na takmer všetky možné typy tlačovín. Je vhodný hlavne na stredné náklady. Spodná hranica efektivity je 500 až 1000 hárkov. Ide o technicky zdokonalenú tlač z plochy. Tlačová forma je vyrobená z tenkého kovu, na ktorom sú tlačené aj netlačené prvky v tej istej rovine bez reliéfu.

Mastné a preparované prvky príjmajú pri navaľovaní farbu a odpudzujú vodu, netlačené prvky príjmajú vodu a odpudzujú farbu. Je to nepriama tlačová technika, pretože farba sa najprv z tejto tlačovej formy prenáša na gumený valec a z neho na papier. Text na tlačovej platni bude čitatelný na rozdiel od tlače z výšky a hĺbky.

viac

Digitálna tlač

Pri digitálnej tlači sú výrazne odbúrané náklady na prípravu tlače čo zabezpečuje jej najväčšie výhody: rýchlosť (minimálna doba potrebná k spracovaniu zákazky), nízke ceny tlače pri malých množstvách, možnosť korekcií počas tlače, stála kvalita a farebnosť (aj pri dotlači), obojstranná tlač, možnosť tlače UŽ OD JEDNÉHO KUSU. Digitálnu tlač využívame vo výraznej miere aj pri personalizácii dokumentov, ktoré sú tlačené inými technológiami.

Využívame ju aj pre tvorbu digitálnych certifikovaných nátlačkov, ktoré zavedením CTP technológii nahradili nátlačky chromalinové. Pri veľkoplošnej tlači je jednou z najviac využívaných technológii.

viac

Flexotlač

Zásluhou dokonalej výrobnej techniky a technologických podmienok flexotlačou je dnes možné dosiahnuť veľmi dobrú kvalitu tlače. Vyznačuje sa výborným vykreslením pérovkových kresieb, čiže plochy bez rastrových prechodov. Túto techniku je vhodné využiť predovšetkým pri tlači obalových materiálov a samolepiacich etikiet hlavne na kotúčových strojoch. Je možné využiť aj ÚV flexotlač, v rámci ktorej sa dá potlačiť väčšia škála materiálov.

Vďaka ÚV farbe, sa dosiahnu aj sýtejšie farby a lepšie vykreslenie motívu na etikete. V závislosti od potláčaného materiálu je možné riešiť tlač až do 8 farieb. Okrem kotúčových strojov je možné využiť aj hárkové, hlavne pre potláčanie vlnitých lepeniek.

viac

Sieťotlač

Využívame ju ako doplnkovú technológiu v prípadoch malonákladovej tlače. Sieťotlač je výhodná hlavne v tom, že prakticky nemá formátové obmedzenie a jej veľkou výhodou je celková jednoduchosť. Či už je to jednoduchosť tlačového stroja alebo zhotovenia formy. Ide o technológiu tlače pretláčaním tlačovej farby plochým sitom na potláčaný materiál. Potláčané plochy sú vymedzené šablónou, ktorú môžeme na sito priamo nakopírovať. Sieťotlač je limitovaná veľkosťou oka v site, čím je definované maximálne rozlíšenie.

viac

Tlačový lak

Medzi výhody tlačového laku patrí ľahká aplikovateľnosť, záporom je, že sa dá použiť len na štandardné zušľachtenie tlačoviny. Pomocou neho sa dá dosiahnuť len obmedzený stupeň výsledného lesku. Vieme použiť rôzne druhy tlačových lakov – lesklé, matné, metalické parfumované…

viac

Tlačový parfumovaný lak

Parfumované laky sú niekedy označované za „voňavé“. Ich princíp je pomerne jednoduchý. Do laku sú primiešané mikrokapsule obsahujúce predom určenú vôňu. Tieto mikrokapsule sú spolu s lakom nanesené na potlačený hárok a lak sa zasuší. K uvolneniu vône potom dochádza tlakom ruky alebo nechtu čím dôjde k pretrhnutiu jednotlivých kapsulí. Väčšinou sú nanášané parciálne, pričom nie je možné až celkom vytvoriť ľubovoľnú vôňu, ale vybrať si z vybraných druhov, ktoré sú k dispozícii. Ak by klient požadoval vôňu na mieru šlo by o veľmi špecifické spracovanie, ktorému by zodpovedal termín dodania i cena.

viac

Disperzný lak

Tento lak môže byť špeciálne upravený na nanášanie vo farebníku tlačového stroja alebo sa dá nanášať klasickou cestou pomocou lakovacej jednotky zaradenej za tlačovej jednotky ofsetového tlačového stroja. Majú iné zloženie ako tlačové laky a využívajú sa na zušľachtenie tlačoviny s veľmi vysokým štandardom kvality ako z hľadiska výsledného lesku, tak aj z povrchovej úpravy. Rozlišujeme medzi nimi viacero druhov – štandardne využívané lesklé a matné, ale aj mnohé špecifické – stieracie, metalické, blistre, parfumované…

viac

UV lak celoplošný

ÚV laky majú úplné odlišné zloženie od tlačových alebo disperzných lakov. Aplikujú sa z lakovacej jednotky, pričom jednotlivé polakované hárky sú potom hneď vystavené ÚV žiareniu a to spôsobuje okamžitú vytvrdenosť vstvy laku. Celoplošne sa využíva hlavne lesklý ÚV lak. Slúži jednak na ochranu tlačoviny pred oterom farby, ale hlavne na zvýšenie hodnoty tlačoviny – predovšetkým obálok časopisov či katalogov. Je v mnohých prípadoch náhradou použitia celoplošného lamina.

viac

UV lak parciálny

Parciálny lak sa používa ako dekoračný a designový prvok, kde sa lakuje len určitá plocha pravidelného i nepravidelného tvaru. Aplikuje sa najčastejšie sieťotlačou , pričom sa často nanáša na polaminovaný povrch.

viac

Hybridné lakovanie

Býva často náhradou parciálneho lakovania, pričom vzhľadom k spôsobu aplikovania je v prípadoch možnej kombinácie s ďalšou technologiou výroby tlačoviny aj ekonomicky výhodnejšie a dosahuje sa s ním zaujímavých designových efektov.

Využívajú sa buď tzv. drip off lakovanie alebo lakovanie „pomarančová kôra“.

Najskôr sa vždy tlačí „efektný matný lak“ v ofsetovej jednotke cez ofsetovú tlačovú platňu, pričom sú vynechané miesta, ktoré sa majú neskoršie lesknúť. Následne sa nanáša buď celoplošne disperzný vysokolesklý lak alebo celoplošný ÚV lak, ktorý reaguje so skôr tlačeným matným lakom. Tak vznikajú výstupné zaujímavé efekty na vybraných plochách – podľa typu použitého laku resp. jeho nánosu to môže byť napr. efekt pomarančovej kôry …

viac

Lamino lesklé

Je takou klasikou medzi povrchovými úpravami. Jeho hlavným účelom je niekoľkonásobne zvýšiť odolnosť proti mechanickému i chemickému poškodeniu oproti nezušľachtenému produktu. Ide vlastne o nanesenie vrstvy lesklej folie na povrch tlačoviny.

viac

Lamino matné

Na rozdiel od lesklého lamina matné lamino okrem odolnosti tlačoviny spĺňa viac aj kritérium zvýšenej úrovne designu. Často sa používa s kombináciou parciálneho laku, čím sa celkovo zvyšuje hodnota a vizáž tlačoviny. Oproti lesklému laminu je mierne cenovo nákladnejšie – v malých nákladoch však zanedbateľne.

viac

Lamino Soft touch

Ide o designovo aj na dotyk veľmi príjemnú zamatovú fóliu, ktorá je nanesená na povrch tlačoviny. Svoju vyššiu ekonomickú nákladovosť kompenzuje výrazným zvýšením hodnoty tlačoviny pre čitateľa či užívateľa. Skutočne vhodné pre exkluzívne časopisy, katalogy, brožúry resp. obaly.

viac

Lamino nepoškriabateľné

Tento druh lamina spĺňa veľmi náročné kritéria odolnosti. Využíva sa hlavne pri tlačovinách, kde obálka je farebne riešená v plnej tmavej ploche a materiál je často využívaný. Aj designovo je použitie tohto typu nepoškriabateľnej fólie zaujímavý – dodá materiálu väčšiu pevnosť. Opäť treba rátať však s vyššou ekonomickou nákladovosťou oproti bežným druhom lamina.

viac

Lamino štruktúrované

Svojou vonkajšou štruktúrou je podobný laku s efektom pomarančovej kôry, ale je omnoho odolnejšie a neodráža svetlo. Štrukturovaná laminovacia folia v podobe mriežky sa využíva tiež hlavne na obálky časopisov,  katalogov, kníh ale napr. aj vizitiek. Jej využitie často ovplyvňuje jeho cenová náročnosť, ale efekt vo väčšine prípadov stojí za to.

viac

Lamino kapsové

Oproti všetkým ostatným typom lamina je toto lamino veľmi silné, hrubšie a používa sa predovšetkým na identifikačné karty, visačky a pod. Vhodné predovšetkým na menšie náklady.

viac

Ražba horúca

Tento typ zušľachtenia sa využíva pri rôznych vzácnejších knihách, ale rovnako je často využívaný pri etiketách a obaloch. Metalická vrstva sa nanáša na povrch materiálu a za pôsobenia teploty a tlaku sa na zadnej strane folie uvoľní lepidlo, ktoré prilepí a súčasne oddelí časť folie v tvare podľa motívu na raziacom plechu. V súčasnosti existuje široká škála farebných fólii, ktoré sa pre tento typ zušľachtenia tlačoviny môžu použiť. Stále však najbežnejšou zostáva zlatá fólia. Nákladovou položkou je vždy jednorázovo aj výroba samotnej formy – raznice.

viac

Ražba studená a foilstar

Je inovatívnou exkluzívnou metódou metalickej tlače. Umožňuje tvorbu zaujímavých efektov prostredníctvom nanášaných metalických fólii za studena hlavne pri obaloch, etiketách, ale aj pri obálkach časopisov či katalogov. Dané spracovanie je už dnes začlenenené ako nadstavba priamo do ofsetového tlačového stroja. Hlavne využívané sú systémy Foilstar (Heidelberg) resp. VinFoil (KBA). Tento spôsob zušľachtenia poskytuje klientovi veľmi vysoké zhodnotenie príslušnej tlačoviny. Výhodou je, že po celej operácii sa dá na nanesenú metalickú vrstvu aplikovať bežná farebná tlač, alebo ďalšie zušľachťovacie efekty . Využíva sa často aj pri flexotlači.

viac

Ražba reliéfna – slepotlač

V tomto prípade sa razba aplikuje bez fólie, iba vytlačením motívu do materiálu. Realizuje sa tlačovou formou bez farby alebo raziacou formou. Dosahuje sa ňou tiež veľmi zaujímavých efektov, využíva sa hlavne pri obaloch kníh, ale tiež pri etiketách a obaloch či exkluzívnych katalógoch.

viac

V1 – šitá väzba

Knižné zložky sú zošité spolu s obálkou v chrbte a orezané z troch strán. Na šitie sa používa skobka z plochého alebo zaobleného drôtu (tzv. „očka“, resp. „uška“). Podľa typu, veľkosti a rozsahu tlačoviny je možné použiť viaceré kombinácie skobiek: 2-4 ploché skobky, 2 zaoblené skobky, 2 ploché + 2 zaoblené skobky. Pri formátovo malých materiáloch sa používa len jedna skobka.

viac

V2 – lepená väzba

Voľné listy sú na chrbte spojené lepidlom, zavesené do obálky a nakoniec orezané z troch strán. Typ tejto väzby sa líši podľa typu používaného lepidla. Bežne sa používajú lepidlá Hot Melt, pre vyššiu odolnosť sú vo vybraných prípadoch používané PUR lepenia (hlavne pri vyšších rozsahoch s natieraným papierom). PUR lepenie je nevýhodné z hľadiska rýchlosti realizácie vzhľadom na schnutie v trvaní 24-48 hodín. Pri tejto väzbe je možné použiť obálku so záložkami z jednej alebo oboch strán.

viac

V3 – bloková väzba

Brožúra je na chrbte zošitá zo strany drôtom. Pridaná obálka zakryje väzbu a vytvorí chrbát. Dnes je už veľmi málo využívaná. Využíva sa napr. pri skriptách.

viac

V4 – šitá väzba

Je odolnejšou väzbou oproti V2 nakoľko knižné zložky sú zošité niťou klasickou alebo tavnou a takýto knižný blok sa zalepí do obálky. Využíva sa hlavne pre vyššiu odolnosť pri katalogoch či knihách s vyšším rozsahom strán. Pri danej väzbe je možné tiež použiť obálku so záložkami z jednej alebo oboch strán.

viac

V5

Polotuhá väzba s doskami z ľahšej lepenky – knižný blok je buď lepený alebo šitý niťou. Väzba je podobná ako V2 – dnes sa už takmer nepoužíva

viac

V6

Väzba známa hlavne z detských skladačiek – leporel. Sú to vlastne lepené listy z ľahšej lepenky.

viac

V7 – tvrdá väzba

Poloplátenná tuhá väzba s okrajmi. Ide o väzbu s kombinovaným poťahom. Knižné dosky sú potiahnuté papierom a chrbát knihy je potiahnutý plátnom, alebo iným vhodným materiálom. V súčasnosti je možné využiť širokú škálu plátna pre dané využitie.

viac

V8 – tvrdá väzba

Knižná väzba V8 je plátená väzba s okrajmi a s nekombinovaným poťahom, tzv. celoplátenná väzba. Môže mať aj prebal.
Táto väzba má tri varianty:
V8a – tvrdá väzba, kedy sú knižné dosky potiahnuté laminovaným papierom
V8b – tvrdá väzba s doskami potiahnutými papierovým poťahom
V8c – tvrdá väzba s doskami potiahnutými iným poťahom napríklad kožou, imitáciou kože (napr. baladek), vrátane vatovania dosiek – t.j. výplň molitánom

viac

V9

Tvrdá väzba má dosky z plastu stužené nemäkčenou PVC fóliou alebo lepenkou

viac

Flexoväzba

Ide o väzbu, ktorá je takým medzistupňom medzi mäkkou a tvrdou väzbou. Blok sa síce zavesuje do dosiek, ale dosky sa vyrábajú z kartónu takže sú ohybné ako pri mäkkej väzbe. Ide o veľmi moderný typ väzby, často využívanú pre svoju praktickosť.

viac

Špirálová väzba

Využíva sa nielen na kalendáre a písacie bloky, ale aj na moderne navrhnuté brožúry a katalógy. Je viacero druhov špirálových väzieb. V súčasnosti najdokonalejšou je väzba Twin Wire – ide o dvojitú kružkovú väzbu. Umožňuje otáčanie listov o 360 stupňov bez posunutia stránok. Pri použití väzby u nástenných kalendárov je možné vložiť do špirály jeden alebo dva háčiky na zavesenie. Je možné stále využiť ale aj ďalšie druhy špirál – kovové alebo plastové. Pri všetkých typoch je možné využiť širokú škálu farebných prevedení.

viac

Hrebeňová väzba

Dokumenty sú pri nej zviazané plastovým hrebeňom. Ako predná strana zviazaného dokumentu sa používa transparentná fólia a zadná strana kartón v rôznom prevedení. Konštrukcia hrebeňa umožňuje viacnásobné použitie, pridávanie a odoberanie listov. Využívané však len pri veľmi malých nákladoch.

viac

Falcovanie

ide o skladanie papiera strojom (falcovačkou) na želaný formát. Podľa typu materiálu a formátu je možné riešiť viac druhov lomov /jednoduchý, paralelný, krížový, harmonikový, okienkový…/

viac

Bigovanie/ryhovanie

využíva sa hlavne u tlačovín vytlačených na hrubšom papieri, ak majú byť prehnuté. Vtedy je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

viac

Perforácia

ide o úpravu papiera (vyrazenie rýh rôzneho tvaru), ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti. Využíva sa hlavne pri odtrhovacích kupónoch, hospodárskych tlačivách…/ Špecifikom je možnosť využitia aj pri rotačnej tlači

viac

Dierovanie

využívané pri katalógových listoch do šanónov alebo na trhacie ústrižky.

viac

Vŕtanie

využívame ak do papiera alebo bloku papierov potrebujeme vyvŕtať okrúhle otvory

viac

Vkladanie

je častou operáciou hlavne pri tlači časopisov alebo pri výrobe rôznych materiálov, ktoré sa ďalej distribuované direct mailingom. Ide o dodatočné vkladanie listov do iných tlačovín. Riešené podľa typu materiálu strojovo alebo ručne.

viac

Znášanie

potlačené a pofalcované tlačové hárky (zložky) sa znášajú (ukladajú za sebou) s logickým sledom jednotlivých stránok. Je to bežná operácia pri tlači viastranových materiálov.

viac

Kašírovanie

ide o plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, kartónov, lepenky na seba. Využívané pri obaloch resp. vývesných interiérových plagátoch.

viac

Personalizácia

vzhľadom k rozmachu digitálne tlače a smerovania cielenosti reklamy asi najprogresívnejšia oblasť ďalšieho spracovania. Je možné riešiť personalizáciu v čiernej farbe i v cmyku. Štandardne je táto operácia naviazaná na ďalšie služby spojené s adresnou distribúciou.

viac

Výseky

Pomocou špeciálnych razníc vieme zabezpečiť výseky z papiera akéhokoľvek tvaru alebo otvoru. Využívame ich hlavne pri netradičných tvaroch tlačovín, etikiet, pri obaloch na spisy alebo obaloch z hladkej či vlnitej lepenky. Na bežné tlačoviny ako sú napríklad foldre so záložkou, letáky na kľučky či stojany na letáky, je už viacero typov výsekových foriem urobených, čím klient môže aj ušetriť za samotné formy.

Realizácia výsekov je zabezpečovaná niektorou z týchto foriem:
– vysekávacou planžetou (tenký oceľový pás určitej výšky s reznou hranou, ktorý sa v žiadaných tvaroch upevňuje do drevených podložiek a slúži na strojové vysekávanie alebo nasekávanie)
– vysekávacou formou (je zostavená z vysekávacích liniek alebo z oceľových razníc a slúži na strojové vysekávanie tlačených i netlačených výrobkov)
– vysekávacím nožom (oceľový nástroj s reznou hranou, ktorým sa vo vysekávacích strojoch tvarovo vysekáva vo vrstvách papier, kartón, lepenka alebo iný materiál)

Príklady výsekov:
Foldre so záložkou
Vývesky na kľučky
Stojany na letáky
Špecifické…

viac

Tieto operácie sú mimoriadne dôležitou súčasťou celého procesu výroby. V mnohých prípadoch výrazne ovplyvňujú kvalitu celkového prevedenia, ako aj celkového účelu, na ktorý sú tlačoviny určené.

Ich vhodné zoptimalizovanie so samotnou výrobou ovplyvňuje aj časovú a ekonomickú náročnosť celej realizácie. Bežne využívame rôzne druhy falcovania, perforácií, dierovania a ďalších špecifických foriem úprav tlačoviny.

Rotačná ofsetová tlač

Ofsetovú rotačnú tlač využívame predovšetkým pre tlač produktov vo vysokých a stredných nákladoch.

V závislosti od toho, aké materiály tlačíme využívame jednu z následovných foriem rotačnej ofsetovej tlače:

1.)  novinovú tlač

na ktoré sa používajú tzv. cold-setové zariadenia tlačiace farbami, ktoré schnú zapíjaním. Tieto stroje nemajú sušiace zariadenie


2.) magazínovú tlač

na ktoré sa používajú tzv. heat-setové zariadenia tlačiace farbami, ktoré schnú odparením vysokovrúceho rozpúšťadla. Tieto stroje majú vždy aj sušiace zariadenia

viac

Výseky

viac

Techniky tlače

viac

Povrchové úpravy

viac

Väzby

viac

Knihárske operácie

viac

Hárková ofsetová tlač

Ofsetová hárková tlač je vzhľadom k svojim možnostiam využitia i celkového rozšírenia najčastejšie používanou technológiou. Tento spôsob tlače využívame na takmer všetky možné typy tlačovín. Je vhodný hlavne na stredné náklady. Spodná hranica efektivity je 500 až 1000 hárkov. Ide o technicky zdokonalenú tlač z plochy. Tlačová forma je vyrobená z tenkého kovu, na ktorom sú tlačené aj netlačené prvky v tej istej rovine bez reliéfu.

Mastné a preparované prvky príjmajú pri navaľovaní farbu a odpudzujú vodu, netlačené prvky príjmajú vodu a odpudzujú farbu. Je to nepriama tlačová technika, pretože farba sa najprv z tejto tlačovej formy prenáša na gumený valec a z neho na papier. Text na tlačovej platni bude čitatelný na rozdiel od tlače z výšky a hĺbky.

viac

Digitálna tlač

Pri digitálnej tlači sú výrazne odbúrané náklady na prípravu tlače čo zabezpečuje jej najväčšie výhody: rýchlosť (minimálna doba potrebná k spracovaniu zákazky), nízke ceny tlače pri malých množstvách, možnosť korekcií počas tlače, stála kvalita a farebnosť (aj pri dotlači), obojstranná tlač, možnosť tlače UŽ OD JEDNÉHO KUSU. Digitálnu tlač využívame vo výraznej miere aj pri personalizácii dokumentov, ktoré sú tlačené inými technológiami.

Využívame ju aj pre tvorbu digitálnych certifikovaných nátlačkov, ktoré zavedením CTP technológii nahradili nátlačky chromalinové. Pri veľkoplošnej tlači je jednou z najviac využívaných technológii.

viac

Flexotlač

Zásluhou dokonalej výrobnej techniky a technologických podmienok flexotlačou je dnes možné dosiahnuť veľmi dobrú kvalitu tlače. Vyznačuje sa výborným vykreslením pérovkových kresieb, čiže plochy bez rastrových prechodov. Túto techniku je vhodné využiť predovšetkým pri tlači obalových materiálov a samolepiacich etikiet hlavne na kotúčových strojoch. Je možné využiť aj ÚV flexotlač, v rámci ktorej sa dá potlačiť väčšia škála materiálov.

Vďaka ÚV farbe, sa dosiahnu aj sýtejšie farby a lepšie vykreslenie motívu na etikete. V závislosti od potláčaného materiálu je možné riešiť tlač až do 8 farieb. Okrem kotúčových strojov je možné využiť aj hárkové, hlavne pre potláčanie vlnitých lepeniek.

viac

Sieťotlač

Využívame ju ako doplnkovú technológiu v prípadoch malonákladovej tlače. Sieťotlač je výhodná hlavne v tom, že prakticky nemá formátové obmedzenie a jej veľkou výhodou je celková jednoduchosť. Či už je to jednoduchosť tlačového stroja alebo zhotovenia formy. Ide o technológiu tlače pretláčaním tlačovej farby plochým sitom na potláčaný materiál. Potláčané plochy sú vymedzené šablónou, ktorú môžeme na sito priamo nakopírovať. Sieťotlač je limitovaná veľkosťou oka v site, čím je definované maximálne rozlíšenie.

viac

Tlačový lak

Medzi výhody tlačového laku patrí ľahká aplikovateľnosť, záporom je, že sa dá použiť len na štandardné zušľachtenie tlačoviny. Pomocou neho sa dá dosiahnuť len obmedzený stupeň výsledného lesku. Vieme použiť rôzne druhy tlačových lakov – lesklé, matné, metalické parfumované…

viac

Tlačový parfumovaný lak

Parfumované laky sú niekedy označované za „voňavé“. Ich princíp je pomerne jednoduchý. Do laku sú primiešané mikrokapsule obsahujúce predom určenú vôňu. Tieto mikrokapsule sú spolu s lakom nanesené na potlačený hárok a lak sa zasuší. K uvolneniu vône potom dochádza tlakom ruky alebo nechtu čím dôjde k pretrhnutiu jednotlivých kapsulí. Väčšinou sú nanášané parciálne, pričom nie je možné až celkom vytvoriť ľubovoľnú vôňu, ale vybrať si z vybraných druhov, ktoré sú k dispozícii. Ak by klient požadoval vôňu na mieru šlo by o veľmi špecifické spracovanie, ktorému by zodpovedal termín dodania i cena.

viac

Disperzný lak

Tento lak môže byť špeciálne upravený na nanášanie vo farebníku tlačového stroja alebo sa dá nanášať klasickou cestou pomocou lakovacej jednotky zaradenej za tlačovej jednotky ofsetového tlačového stroja. Majú iné zloženie ako tlačové laky a využívajú sa na zušľachtenie tlačoviny s veľmi vysokým štandardom kvality ako z hľadiska výsledného lesku, tak aj z povrchovej úpravy. Rozlišujeme medzi nimi viacero druhov – štandardne využívané lesklé a matné, ale aj mnohé špecifické – stieracie, metalické, blistre, parfumované…

viac

UV lak celoplošný

ÚV laky majú úplné odlišné zloženie od tlačových alebo disperzných lakov. Aplikujú sa z lakovacej jednotky, pričom jednotlivé polakované hárky sú potom hneď vystavené ÚV žiareniu a to spôsobuje okamžitú vytvrdenosť vstvy laku. Celoplošne sa využíva hlavne lesklý ÚV lak. Slúži jednak na ochranu tlačoviny pred oterom farby, ale hlavne na zvýšenie hodnoty tlačoviny – predovšetkým obálok časopisov či katalogov. Je v mnohých prípadoch náhradou použitia celoplošného lamina.

viac

UV lak parciálny

Parciálny lak sa používa ako dekoračný a designový prvok, kde sa lakuje len určitá plocha pravidelného i nepravidelného tvaru. Aplikuje sa najčastejšie sieťotlačou , pričom sa často nanáša na polaminovaný povrch.

viac

Hybridné lakovanie

Býva často náhradou parciálneho lakovania, pričom vzhľadom k spôsobu aplikovania je v prípadoch možnej kombinácie s ďalšou technologiou výroby tlačoviny aj ekonomicky výhodnejšie a dosahuje sa s ním zaujímavých designových efektov.

Využívajú sa buď tzv. drip off lakovanie alebo lakovanie „pomarančová kôra“.

Najskôr sa vždy tlačí „efektný matný lak“ v ofsetovej jednotke cez ofsetovú tlačovú platňu, pričom sú vynechané miesta, ktoré sa majú neskoršie lesknúť. Následne sa nanáša buď celoplošne disperzný vysokolesklý lak alebo celoplošný ÚV lak, ktorý reaguje so skôr tlačeným matným lakom. Tak vznikajú výstupné zaujímavé efekty na vybraných plochách – podľa typu použitého laku resp. jeho nánosu to môže byť napr. efekt pomarančovej kôry …

viac

Lamino lesklé

Je takou klasikou medzi povrchovými úpravami. Jeho hlavným účelom je niekoľkonásobne zvýšiť odolnosť proti mechanickému i chemickému poškodeniu oproti nezušľachtenému produktu. Ide vlastne o nanesenie vrstvy lesklej folie na povrch tlačoviny.

viac

Lamino matné

Na rozdiel od lesklého lamina matné lamino okrem odolnosti tlačoviny spĺňa viac aj kritérium zvýšenej úrovne designu. Často sa používa s kombináciou parciálneho laku, čím sa celkovo zvyšuje hodnota a vizáž tlačoviny. Oproti lesklému laminu je mierne cenovo nákladnejšie – v malých nákladoch však zanedbateľne.

viac

Lamino Soft touch

Ide o designovo aj na dotyk veľmi príjemnú zamatovú fóliu, ktorá je nanesená na povrch tlačoviny. Svoju vyššiu ekonomickú nákladovosť kompenzuje výrazným zvýšením hodnoty tlačoviny pre čitateľa či užívateľa. Skutočne vhodné pre exkluzívne časopisy, katalogy, brožúry resp. obaly.

viac

Lamino nepoškriabateľné

Tento druh lamina spĺňa veľmi náročné kritéria odolnosti. Využíva sa hlavne pri tlačovinách, kde obálka je farebne riešená v plnej tmavej ploche a materiál je často využívaný. Aj designovo je použitie tohto typu nepoškriabateľnej fólie zaujímavý – dodá materiálu väčšiu pevnosť. Opäť treba rátať však s vyššou ekonomickou nákladovosťou oproti bežným druhom lamina.

viac

Lamino štruktúrované

Svojou vonkajšou štruktúrou je podobný laku s efektom pomarančovej kôry, ale je omnoho odolnejšie a neodráža svetlo. Štrukturovaná laminovacia folia v podobe mriežky sa využíva tiež hlavne na obálky časopisov,  katalogov, kníh ale napr. aj vizitiek. Jej využitie často ovplyvňuje jeho cenová náročnosť, ale efekt vo väčšine prípadov stojí za to.

viac

Lamino kapsové

Oproti všetkým ostatným typom lamina je toto lamino veľmi silné, hrubšie a používa sa predovšetkým na identifikačné karty, visačky a pod. Vhodné predovšetkým na menšie náklady.

viac

Ražba horúca

Tento typ zušľachtenia sa využíva pri rôznych vzácnejších knihách, ale rovnako je často využívaný pri etiketách a obaloch. Metalická vrstva sa nanáša na povrch materiálu a za pôsobenia teploty a tlaku sa na zadnej strane folie uvoľní lepidlo, ktoré prilepí a súčasne oddelí časť folie v tvare podľa motívu na raziacom plechu. V súčasnosti existuje široká škála farebných fólii, ktoré sa pre tento typ zušľachtenia tlačoviny môžu použiť. Stále však najbežnejšou zostáva zlatá fólia. Nákladovou položkou je vždy jednorázovo aj výroba samotnej formy – raznice.

viac

Ražba studená a foilstar

Je inovatívnou exkluzívnou metódou metalickej tlače. Umožňuje tvorbu zaujímavých efektov prostredníctvom nanášaných metalických fólii za studena hlavne pri obaloch, etiketách, ale aj pri obálkach časopisov či katalogov. Dané spracovanie je už dnes začlenenené ako nadstavba priamo do ofsetového tlačového stroja. Hlavne využívané sú systémy Foilstar (Heidelberg) resp. VinFoil (KBA). Tento spôsob zušľachtenia poskytuje klientovi veľmi vysoké zhodnotenie príslušnej tlačoviny. Výhodou je, že po celej operácii sa dá na nanesenú metalickú vrstvu aplikovať bežná farebná tlač, alebo ďalšie zušľachťovacie efekty . Využíva sa často aj pri flexotlači.

viac

Ražba reliéfna – slepotlač

V tomto prípade sa razba aplikuje bez fólie, iba vytlačením motívu do materiálu. Realizuje sa tlačovou formou bez farby alebo raziacou formou. Dosahuje sa ňou tiež veľmi zaujímavých efektov, využíva sa hlavne pri obaloch kníh, ale tiež pri etiketách a obaloch či exkluzívnych katalógoch.

viac

V1 – šitá väzba

Knižné zložky sú zošité spolu s obálkou v chrbte a orezané z troch strán. Na šitie sa používa skobka z plochého alebo zaobleného drôtu (tzv. „očka“, resp. „uška“). Podľa typu, veľkosti a rozsahu tlačoviny je možné použiť viaceré kombinácie skobiek: 2-4 ploché skobky, 2 zaoblené skobky, 2 ploché + 2 zaoblené skobky. Pri formátovo malých materiáloch sa používa len jedna skobka.

viac

V2 – lepená väzba

Voľné listy sú na chrbte spojené lepidlom, zavesené do obálky a nakoniec orezané z troch strán. Typ tejto väzby sa líši podľa typu používaného lepidla. Bežne sa používajú lepidlá Hot Melt, pre vyššiu odolnosť sú vo vybraných prípadoch používané PUR lepenia (hlavne pri vyšších rozsahoch s natieraným papierom). PUR lepenie je nevýhodné z hľadiska rýchlosti realizácie vzhľadom na schnutie v trvaní 24-48 hodín. Pri tejto väzbe je možné použiť obálku so záložkami z jednej alebo oboch strán.

viac

V3 – bloková väzba

Brožúra je na chrbte zošitá zo strany drôtom. Pridaná obálka zakryje väzbu a vytvorí chrbát. Dnes je už veľmi málo využívaná. Využíva sa napr. pri skriptách.

viac

V4 – šitá väzba

Je odolnejšou väzbou oproti V2 nakoľko knižné zložky sú zošité niťou klasickou alebo tavnou a takýto knižný blok sa zalepí do obálky. Využíva sa hlavne pre vyššiu odolnosť pri katalogoch či knihách s vyšším rozsahom strán. Pri danej väzbe je možné tiež použiť obálku so záložkami z jednej alebo oboch strán.

viac

V5

Polotuhá väzba s doskami z ľahšej lepenky – knižný blok je buď lepený alebo šitý niťou. Väzba je podobná ako V2 – dnes sa už takmer nepoužíva

viac

V6

Väzba známa hlavne z detských skladačiek – leporel. Sú to vlastne lepené listy z ľahšej lepenky.

viac

V7 – tvrdá väzba

Poloplátenná tuhá väzba s okrajmi. Ide o väzbu s kombinovaným poťahom. Knižné dosky sú potiahnuté papierom a chrbát knihy je potiahnutý plátnom, alebo iným vhodným materiálom. V súčasnosti je možné využiť širokú škálu plátna pre dané využitie.

viac

V8 – tvrdá väzba

Knižná väzba V8 je plátená väzba s okrajmi a s nekombinovaným poťahom, tzv. celoplátenná väzba. Môže mať aj prebal.
Táto väzba má tri varianty:
V8a – tvrdá väzba, kedy sú knižné dosky potiahnuté laminovaným papierom
V8b – tvrdá väzba s doskami potiahnutými papierovým poťahom
V8c – tvrdá väzba s doskami potiahnutými iným poťahom napríklad kožou, imitáciou kože (napr. baladek), vrátane vatovania dosiek – t.j. výplň molitánom

viac

V9

Tvrdá väzba má dosky z plastu stužené nemäkčenou PVC fóliou alebo lepenkou

viac

Flexoväzba

Ide o väzbu, ktorá je takým medzistupňom medzi mäkkou a tvrdou väzbou. Blok sa síce zavesuje do dosiek, ale dosky sa vyrábajú z kartónu takže sú ohybné ako pri mäkkej väzbe. Ide o veľmi moderný typ väzby, často využívanú pre svoju praktickosť.

viac

Špirálová väzba

Využíva sa nielen na kalendáre a písacie bloky, ale aj na moderne navrhnuté brožúry a katalógy. Je viacero druhov špirálových väzieb. V súčasnosti najdokonalejšou je väzba Twin Wire – ide o dvojitú kružkovú väzbu. Umožňuje otáčanie listov o 360 stupňov bez posunutia stránok. Pri použití väzby u nástenných kalendárov je možné vložiť do špirály jeden alebo dva háčiky na zavesenie. Je možné stále využiť ale aj ďalšie druhy špirál – kovové alebo plastové. Pri všetkých typoch je možné využiť širokú škálu farebných prevedení.

viac

Hrebeňová väzba

Dokumenty sú pri nej zviazané plastovým hrebeňom. Ako predná strana zviazaného dokumentu sa používa transparentná fólia a zadná strana kartón v rôznom prevedení. Konštrukcia hrebeňa umožňuje viacnásobné použitie, pridávanie a odoberanie listov. Využívané však len pri veľmi malých nákladoch.

viac

Falcovanie

ide o skladanie papiera strojom (falcovačkou) na želaný formát. Podľa typu materiálu a formátu je možné riešiť viac druhov lomov /jednoduchý, paralelný, krížový, harmonikový, okienkový…/

viac

Bigovanie/ryhovanie

využíva sa hlavne u tlačovín vytlačených na hrubšom papieri, ak majú byť prehnuté. Vtedy je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

viac

Perforácia

ide o úpravu papiera (vyrazenie rýh rôzneho tvaru), ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti. Využíva sa hlavne pri odtrhovacích kupónoch, hospodárskych tlačivách…/ Špecifikom je možnosť využitia aj pri rotačnej tlači

viac

Dierovanie

využívané pri katalógových listoch do šanónov alebo na trhacie ústrižky.

viac

Vŕtanie

využívame ak do papiera alebo bloku papierov potrebujeme vyvŕtať okrúhle otvory

viac

Vkladanie

je častou operáciou hlavne pri tlači časopisov alebo pri výrobe rôznych materiálov, ktoré sa ďalej distribuované direct mailingom. Ide o dodatočné vkladanie listov do iných tlačovín. Riešené podľa typu materiálu strojovo alebo ručne.

viac

Znášanie

potlačené a pofalcované tlačové hárky (zložky) sa znášajú (ukladajú za sebou) s logickým sledom jednotlivých stránok. Je to bežná operácia pri tlači viastranových materiálov.

viac

Kašírovanie

ide o plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, kartónov, lepenky na seba. Využívané pri obaloch resp. vývesných interiérových plagátoch.

viac

Personalizácia

vzhľadom k rozmachu digitálne tlače a smerovania cielenosti reklamy asi najprogresívnejšia oblasť ďalšieho spracovania. Je možné riešiť personalizáciu v čiernej farbe i v cmyku. Štandardne je táto operácia naviazaná na ďalšie služby spojené s adresnou distribúciou.

viac

Výseky

Pomocou špeciálnych razníc vieme zabezpečiť výseky z papiera akéhokoľvek tvaru alebo otvoru. Využívame ich hlavne pri netradičných tvaroch tlačovín, etikiet, pri obaloch na spisy alebo obaloch z hladkej či vlnitej lepenky. Na bežné tlačoviny ako sú napríklad foldre so záložkou, letáky na kľučky či stojany na letáky, je už viacero typov výsekových foriem urobených, čím klient môže aj ušetriť za samotné formy.

Realizácia výsekov je zabezpečovaná niektorou z týchto foriem:
– vysekávacou planžetou (tenký oceľový pás určitej výšky s reznou hranou, ktorý sa v žiadaných tvaroch upevňuje do drevených podložiek a slúži na strojové vysekávanie alebo nasekávanie)
– vysekávacou formou (je zostavená z vysekávacích liniek alebo z oceľových razníc a slúži na strojové vysekávanie tlačených i netlačených výrobkov)
– vysekávacím nožom (oceľový nástroj s reznou hranou, ktorým sa vo vysekávacích strojoch tvarovo vysekáva vo vrstvách papier, kartón, lepenka alebo iný materiál)

Príklady výsekov:
Foldre so záložkou
Vývesky na kľučky
Stojany na letáky
Špecifické…

viac

Rotačná ofsetová tlač

Ofsetovú rotačnú tlač využívame predovšetkým pre tlač produktov vo vysokých a stredných nákladoch.

V závislosti od toho, aké materiály tlačíme využívame jednu z následovných foriem rotačnej ofsetovej tlače:

1.)  novinovú tlač

na ktoré sa používajú tzv. cold-setové zariadenia tlačiace farbami, ktoré schnú zapíjaním. Tieto stroje nemajú sušiace zariadenie


2.) magazínovú tlač

na ktoré sa používajú tzv. heat-setové zariadenia tlačiace farbami, ktoré schnú odparením vysokovrúceho rozpúšťadla. Tieto stroje majú vždy aj sušiace zariadenia

viac

Výseky

viac

Techniky tlače

viac

Povrchové úpravy

viac

Väzby

viac

Knihárske operácie

viac

Hárková ofsetová tlač

Ofsetová hárková tlač je vzhľadom k svojim možnostiam využitia i celkového rozšírenia najčastejšie používanou technológiou. Tento spôsob tlače využívame na takmer všetky možné typy tlačovín. Je vhodný hlavne na stredné náklady. Spodná hranica efektivity je 500 až 1000 hárkov. Ide o technicky zdokonalenú tlač z plochy. Tlačová forma je vyrobená z tenkého kovu, na ktorom sú tlačené aj netlačené prvky v tej istej rovine bez reliéfu.

Mastné a preparované prvky príjmajú pri navaľovaní farbu a odpudzujú vodu, netlačené prvky príjmajú vodu a odpudzujú farbu. Je to nepriama tlačová technika, pretože farba sa najprv z tejto tlačovej formy prenáša na gumený valec a z neho na papier. Text na tlačovej platni bude čitatelný na rozdiel od tlače z výšky a hĺbky.

viac

Digitálna tlač

Pri digitálnej tlači sú výrazne odbúrané náklady na prípravu tlače čo zabezpečuje jej najväčšie výhody: rýchlosť (minimálna doba potrebná k spracovaniu zákazky), nízke ceny tlače pri malých množstvách, možnosť korekcií počas tlače, stála kvalita a farebnosť (aj pri dotlači), obojstranná tlač, možnosť tlače UŽ OD JEDNÉHO KUSU. Digitálnu tlač využívame vo výraznej miere aj pri personalizácii dokumentov, ktoré sú tlačené inými technológiami.

Využívame ju aj pre tvorbu digitálnych certifikovaných nátlačkov, ktoré zavedením CTP technológii nahradili nátlačky chromalinové. Pri veľkoplošnej tlači je jednou z najviac využívaných technológii.

viac

Flexotlač

Zásluhou dokonalej výrobnej techniky a technologických podmienok flexotlačou je dnes možné dosiahnuť veľmi dobrú kvalitu tlače. Vyznačuje sa výborným vykreslením pérovkových kresieb, čiže plochy bez rastrových prechodov. Túto techniku je vhodné využiť predovšetkým pri tlači obalových materiálov a samolepiacich etikiet hlavne na kotúčových strojoch. Je možné využiť aj ÚV flexotlač, v rámci ktorej sa dá potlačiť väčšia škála materiálov.

Vďaka ÚV farbe, sa dosiahnu aj sýtejšie farby a lepšie vykreslenie motívu na etikete. V závislosti od potláčaného materiálu je možné riešiť tlač až do 8 farieb. Okrem kotúčových strojov je možné využiť aj hárkové, hlavne pre potláčanie vlnitých lepeniek.

viac

Sieťotlač

Využívame ju ako doplnkovú technológiu v prípadoch malonákladovej tlače. Sieťotlač je výhodná hlavne v tom, že prakticky nemá formátové obmedzenie a jej veľkou výhodou je celková jednoduchosť. Či už je to jednoduchosť tlačového stroja alebo zhotovenia formy. Ide o technológiu tlače pretláčaním tlačovej farby plochým sitom na potláčaný materiál. Potláčané plochy sú vymedzené šablónou, ktorú môžeme na sito priamo nakopírovať. Sieťotlač je limitovaná veľkosťou oka v site, čím je definované maximálne rozlíšenie.

viac

Tlačový lak

Medzi výhody tlačového laku patrí ľahká aplikovateľnosť, záporom je, že sa dá použiť len na štandardné zušľachtenie tlačoviny. Pomocou neho sa dá dosiahnuť len obmedzený stupeň výsledného lesku. Vieme použiť rôzne druhy tlačových lakov – lesklé, matné, metalické parfumované…

viac

Tlačový parfumovaný lak

Parfumované laky sú niekedy označované za „voňavé“. Ich princíp je pomerne jednoduchý. Do laku sú primiešané mikrokapsule obsahujúce predom určenú vôňu. Tieto mikrokapsule sú spolu s lakom nanesené na potlačený hárok a lak sa zasuší. K uvolneniu vône potom dochádza tlakom ruky alebo nechtu čím dôjde k pretrhnutiu jednotlivých kapsulí. Väčšinou sú nanášané parciálne, pričom nie je možné až celkom vytvoriť ľubovoľnú vôňu, ale vybrať si z vybraných druhov, ktoré sú k dispozícii. Ak by klient požadoval vôňu na mieru šlo by o veľmi špecifické spracovanie, ktorému by zodpovedal termín dodania i cena.

viac

Disperzný lak

Tento lak môže byť špeciálne upravený na nanášanie vo farebníku tlačového stroja alebo sa dá nanášať klasickou cestou pomocou lakovacej jednotky zaradenej za tlačovej jednotky ofsetového tlačového stroja. Majú iné zloženie ako tlačové laky a využívajú sa na zušľachtenie tlačoviny s veľmi vysokým štandardom kvality ako z hľadiska výsledného lesku, tak aj z povrchovej úpravy. Rozlišujeme medzi nimi viacero druhov – štandardne využívané lesklé a matné, ale aj mnohé špecifické – stieracie, metalické, blistre, parfumované…

viac

UV lak celoplošný

ÚV laky majú úplné odlišné zloženie od tlačových alebo disperzných lakov. Aplikujú sa z lakovacej jednotky, pričom jednotlivé polakované hárky sú potom hneď vystavené ÚV žiareniu a to spôsobuje okamžitú vytvrdenosť vstvy laku. Celoplošne sa využíva hlavne lesklý ÚV lak. Slúži jednak na ochranu tlačoviny pred oterom farby, ale hlavne na zvýšenie hodnoty tlačoviny – predovšetkým obálok časopisov či katalogov. Je v mnohých prípadoch náhradou použitia celoplošného lamina.

viac

UV lak parciálny

Parciálny lak sa používa ako dekoračný a designový prvok, kde sa lakuje len určitá plocha pravidelného i nepravidelného tvaru. Aplikuje sa najčastejšie sieťotlačou , pričom sa často nanáša na polaminovaný povrch.

viac

Hybridné lakovanie

Býva často náhradou parciálneho lakovania, pričom vzhľadom k spôsobu aplikovania je v prípadoch možnej kombinácie s ďalšou technologiou výroby tlačoviny aj ekonomicky výhodnejšie a dosahuje sa s ním zaujímavých designových efektov.

Využívajú sa buď tzv. drip off lakovanie alebo lakovanie „pomarančová kôra“.

Najskôr sa vždy tlačí „efektný matný lak“ v ofsetovej jednotke cez ofsetovú tlačovú platňu, pričom sú vynechané miesta, ktoré sa majú neskoršie lesknúť. Následne sa nanáša buď celoplošne disperzný vysokolesklý lak alebo celoplošný ÚV lak, ktorý reaguje so skôr tlačeným matným lakom. Tak vznikajú výstupné zaujímavé efekty na vybraných plochách – podľa typu použitého laku resp. jeho nánosu to môže byť napr. efekt pomarančovej kôry …

viac

Lamino lesklé

Je takou klasikou medzi povrchovými úpravami. Jeho hlavným účelom je niekoľkonásobne zvýšiť odolnosť proti mechanickému i chemickému poškodeniu oproti nezušľachtenému produktu. Ide vlastne o nanesenie vrstvy lesklej folie na povrch tlačoviny.

viac

Lamino matné

Na rozdiel od lesklého lamina matné lamino okrem odolnosti tlačoviny spĺňa viac aj kritérium zvýšenej úrovne designu. Často sa používa s kombináciou parciálneho laku, čím sa celkovo zvyšuje hodnota a vizáž tlačoviny. Oproti lesklému laminu je mierne cenovo nákladnejšie – v malých nákladoch však zanedbateľne.

viac

Lamino Soft touch

Ide o designovo aj na dotyk veľmi príjemnú zamatovú fóliu, ktorá je nanesená na povrch tlačoviny. Svoju vyššiu ekonomickú nákladovosť kompenzuje výrazným zvýšením hodnoty tlačoviny pre čitateľa či užívateľa. Skutočne vhodné pre exkluzívne časopisy, katalogy, brožúry resp. obaly.

viac

Lamino nepoškriabateľné

Tento druh lamina spĺňa veľmi náročné kritéria odolnosti. Využíva sa hlavne pri tlačovinách, kde obálka je farebne riešená v plnej tmavej ploche a materiál je často využívaný. Aj designovo je použitie tohto typu nepoškriabateľnej fólie zaujímavý – dodá materiálu väčšiu pevnosť. Opäť treba rátať však s vyššou ekonomickou nákladovosťou oproti bežným druhom lamina.

viac

Lamino štruktúrované

Svojou vonkajšou štruktúrou je podobný laku s efektom pomarančovej kôry, ale je omnoho odolnejšie a neodráža svetlo. Štrukturovaná laminovacia folia v podobe mriežky sa využíva tiež hlavne na obálky časopisov,  katalogov, kníh ale napr. aj vizitiek. Jej využitie často ovplyvňuje jeho cenová náročnosť, ale efekt vo väčšine prípadov stojí za to.

viac

Lamino kapsové

Oproti všetkým ostatným typom lamina je toto lamino veľmi silné, hrubšie a používa sa predovšetkým na identifikačné karty, visačky a pod. Vhodné predovšetkým na menšie náklady.

viac

Ražba horúca

Tento typ zušľachtenia sa využíva pri rôznych vzácnejších knihách, ale rovnako je často využívaný pri etiketách a obaloch. Metalická vrstva sa nanáša na povrch materiálu a za pôsobenia teploty a tlaku sa na zadnej strane folie uvoľní lepidlo, ktoré prilepí a súčasne oddelí časť folie v tvare podľa motívu na raziacom plechu. V súčasnosti existuje široká škála farebných fólii, ktoré sa pre tento typ zušľachtenia tlačoviny môžu použiť. Stále však najbežnejšou zostáva zlatá fólia. Nákladovou položkou je vždy jednorázovo aj výroba samotnej formy – raznice.

viac

Ražba studená a foilstar

Je inovatívnou exkluzívnou metódou metalickej tlače. Umožňuje tvorbu zaujímavých efektov prostredníctvom nanášaných metalických fólii za studena hlavne pri obaloch, etiketách, ale aj pri obálkach časopisov či katalogov. Dané spracovanie je už dnes začlenenené ako nadstavba priamo do ofsetového tlačového stroja. Hlavne využívané sú systémy Foilstar (Heidelberg) resp. VinFoil (KBA). Tento spôsob zušľachtenia poskytuje klientovi veľmi vysoké zhodnotenie príslušnej tlačoviny. Výhodou je, že po celej operácii sa dá na nanesenú metalickú vrstvu aplikovať bežná farebná tlač, alebo ďalšie zušľachťovacie efekty . Využíva sa často aj pri flexotlači.

viac

Ražba reliéfna – slepotlač

V tomto prípade sa razba aplikuje bez fólie, iba vytlačením motívu do materiálu. Realizuje sa tlačovou formou bez farby alebo raziacou formou. Dosahuje sa ňou tiež veľmi zaujímavých efektov, využíva sa hlavne pri obaloch kníh, ale tiež pri etiketách a obaloch či exkluzívnych katalógoch.

viac

V1 – šitá väzba

Knižné zložky sú zošité spolu s obálkou v chrbte a orezané z troch strán. Na šitie sa používa skobka z plochého alebo zaobleného drôtu (tzv. „očka“, resp. „uška“). Podľa typu, veľkosti a rozsahu tlačoviny je možné použiť viaceré kombinácie skobiek: 2-4 ploché skobky, 2 zaoblené skobky, 2 ploché + 2 zaoblené skobky. Pri formátovo malých materiáloch sa používa len jedna skobka.

viac

V2 – lepená väzba

Voľné listy sú na chrbte spojené lepidlom, zavesené do obálky a nakoniec orezané z troch strán. Typ tejto väzby sa líši podľa typu používaného lepidla. Bežne sa používajú lepidlá Hot Melt, pre vyššiu odolnosť sú vo vybraných prípadoch používané PUR lepenia (hlavne pri vyšších rozsahoch s natieraným papierom). PUR lepenie je nevýhodné z hľadiska rýchlosti realizácie vzhľadom na schnutie v trvaní 24-48 hodín. Pri tejto väzbe je možné použiť obálku so záložkami z jednej alebo oboch strán.

viac

V3 – bloková väzba

Brožúra je na chrbte zošitá zo strany drôtom. Pridaná obálka zakryje väzbu a vytvorí chrbát. Dnes je už veľmi málo využívaná. Využíva sa napr. pri skriptách.

viac

V4 – šitá väzba

Je odolnejšou väzbou oproti V2 nakoľko knižné zložky sú zošité niťou klasickou alebo tavnou a takýto knižný blok sa zalepí do obálky. Využíva sa hlavne pre vyššiu odolnosť pri katalogoch či knihách s vyšším rozsahom strán. Pri danej väzbe je možné tiež použiť obálku so záložkami z jednej alebo oboch strán.

viac

V5

Polotuhá väzba s doskami z ľahšej lepenky – knižný blok je buď lepený alebo šitý niťou. Väzba je podobná ako V2 – dnes sa už takmer nepoužíva

viac

V6

Väzba známa hlavne z detských skladačiek – leporel. Sú to vlastne lepené listy z ľahšej lepenky.

viac

V7 – tvrdá väzba

Poloplátenná tuhá väzba s okrajmi. Ide o väzbu s kombinovaným poťahom. Knižné dosky sú potiahnuté papierom a chrbát knihy je potiahnutý plátnom, alebo iným vhodným materiálom. V súčasnosti je možné využiť širokú škálu plátna pre dané využitie.

viac

V8 – tvrdá väzba

Knižná väzba V8 je plátená väzba s okrajmi a s nekombinovaným poťahom, tzv. celoplátenná väzba. Môže mať aj prebal.
Táto väzba má tri varianty:
V8a – tvrdá väzba, kedy sú knižné dosky potiahnuté laminovaným papierom
V8b – tvrdá väzba s doskami potiahnutými papierovým poťahom
V8c – tvrdá väzba s doskami potiahnutými iným poťahom napríklad kožou, imitáciou kože (napr. baladek), vrátane vatovania dosiek – t.j. výplň molitánom

viac

V9

Tvrdá väzba má dosky z plastu stužené nemäkčenou PVC fóliou alebo lepenkou

viac

Flexoväzba

Ide o väzbu, ktorá je takým medzistupňom medzi mäkkou a tvrdou väzbou. Blok sa síce zavesuje do dosiek, ale dosky sa vyrábajú z kartónu takže sú ohybné ako pri mäkkej väzbe. Ide o veľmi moderný typ väzby, často využívanú pre svoju praktickosť.

viac

Špirálová väzba

Využíva sa nielen na kalendáre a písacie bloky, ale aj na moderne navrhnuté brožúry a katalógy. Je viacero druhov špirálových väzieb. V súčasnosti najdokonalejšou je väzba Twin Wire – ide o dvojitú kružkovú väzbu. Umožňuje otáčanie listov o 360 stupňov bez posunutia stránok. Pri použití väzby u nástenných kalendárov je možné vložiť do špirály jeden alebo dva háčiky na zavesenie. Je možné stále využiť ale aj ďalšie druhy špirál – kovové alebo plastové. Pri všetkých typoch je možné využiť širokú škálu farebných prevedení.

viac

Hrebeňová väzba

Dokumenty sú pri nej zviazané plastovým hrebeňom. Ako predná strana zviazaného dokumentu sa používa transparentná fólia a zadná strana kartón v rôznom prevedení. Konštrukcia hrebeňa umožňuje viacnásobné použitie, pridávanie a odoberanie listov. Využívané však len pri veľmi malých nákladoch.

viac

Falcovanie

ide o skladanie papiera strojom (falcovačkou) na želaný formát. Podľa typu materiálu a formátu je možné riešiť viac druhov lomov /jednoduchý, paralelný, krížový, harmonikový, okienkový…/

viac

Bigovanie/ryhovanie

využíva sa hlavne u tlačovín vytlačených na hrubšom papieri, ak majú byť prehnuté. Vtedy je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

viac

Perforácia

ide o úpravu papiera (vyrazenie rýh rôzneho tvaru), ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti. Využíva sa hlavne pri odtrhovacích kupónoch, hospodárskych tlačivách…/ Špecifikom je možnosť využitia aj pri rotačnej tlači

viac

Dierovanie

využívané pri katalógových listoch do šanónov alebo na trhacie ústrižky.

viac

Vŕtanie

využívame ak do papiera alebo bloku papierov potrebujeme vyvŕtať okrúhle otvory

viac

Vkladanie

je častou operáciou hlavne pri tlači časopisov alebo pri výrobe rôznych materiálov, ktoré sa ďalej distribuované direct mailingom. Ide o dodatočné vkladanie listov do iných tlačovín. Riešené podľa typu materiálu strojovo alebo ručne.

viac

Znášanie

potlačené a pofalcované tlačové hárky (zložky) sa znášajú (ukladajú za sebou) s logickým sledom jednotlivých stránok. Je to bežná operácia pri tlači viastranových materiálov.

viac

Kašírovanie

ide o plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, kartónov, lepenky na seba. Využívané pri obaloch resp. vývesných interiérových plagátoch.

viac

Personalizácia

vzhľadom k rozmachu digitálne tlače a smerovania cielenosti reklamy asi najprogresívnejšia oblasť ďalšieho spracovania. Je možné riešiť personalizáciu v čiernej farbe i v cmyku. Štandardne je táto operácia naviazaná na ďalšie služby spojené s adresnou distribúciou.

viac

Výseky

Pomocou špeciálnych razníc vieme zabezpečiť výseky z papiera akéhokoľvek tvaru alebo otvoru. Využívame ich hlavne pri netradičných tvaroch tlačovín, etikiet, pri obaloch na spisy alebo obaloch z hladkej či vlnitej lepenky. Na bežné tlačoviny ako sú napríklad foldre so záložkou, letáky na kľučky či stojany na letáky, je už viacero typov výsekových foriem urobených, čím klient môže aj ušetriť za samotné formy.

Realizácia výsekov je zabezpečovaná niektorou z týchto foriem:
– vysekávacou planžetou (tenký oceľový pás určitej výšky s reznou hranou, ktorý sa v žiadaných tvaroch upevňuje do drevených podložiek a slúži na strojové vysekávanie alebo nasekávanie)
– vysekávacou formou (je zostavená z vysekávacích liniek alebo z oceľových razníc a slúži na strojové vysekávanie tlačených i netlačených výrobkov)
– vysekávacím nožom (oceľový nástroj s reznou hranou, ktorým sa vo vysekávacích strojoch tvarovo vysekáva vo vrstvách papier, kartón, lepenka alebo iný materiál)

Príklady výsekov:
Foldre so záložkou
Vývesky na kľučky
Stojany na letáky
Špecifické…

viac
Máte záujem o riešenie na mieru?