Bigování

U tiskovin vytisknutých na silnějším papíře, pokud mají být přehnuté, je nutné v místě ohybu vylisovat rýhu – big, aby papír při ohýbání nepraskal.

Hřbet

Šířka knižního bloku v místě spojení jednotlivých složek, může být rovný nebo zaoblený

CMYK

Barevný prostor, který slučuje čtyři základní barvy – azurová C, purpurová M, žlutá Y a černá K, z nichž se při současném tisku vybarvují plnobarevné obrazy

CTP

(Copy To Plate) způsob vypouštění podkladů, výstup je na tiskovou desku

Denzita

Hustota barevného tónu

Denzitometr

Nástroj na měření denzity

DPI

Dots Per Inch – počet bodů na palec – je údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce. Jeden palec, anglicky inch, je 2,54 cm.  Údaj potřebný hlavně pro kvalitu dodaných obrázků.

Falcování

Skládání vytisknutých archů na požadovaný rozměr

Barevnost

Počet barev na jedné a druhé straně materiálu, např. 4/1 znamená čtyřbarevný (plnobarevný, většinou CMYK) potisk tiskového archu z jedné strany a jednobarevný (většinou černou, ale může být i libovolná přímá barva z PANTONE škály) potisk tiskového archu z druhé strany.

FEFCO

Katalog FEFCO je evropský kodex kartonových produktů, kde jsou zahrnuty základní, standardní druhy konstrukcí kartonových výrobků, včetně vnitřního vybavení (fixací) pomocí jednoduchých mezinárodních symbolů.

Formát

Rozměr výtisku vyjádřený udáním šírky x výšky (u 3D materiálů i hloubky), standardní formáty jsou členěny takto:

A-formáty B-formáty C-formáty

A0 – 841×1189 mm B0 – 1000×1414 mm C0 – 917×1297 mm

A1 – 594×841 mm B1 – 707×1000 mm C1 – 648×917 mm

A2 – 420×594 mm B2 – 500×707 mm C2 – 458×648 mm

A3 – 297×420 mm B3 – 353×500 mm C3 – 324×458 mm

A4 – 210×297 mm B4 – 250×353 mm C4 – 229×324 mm

A5 – 148×210 mm B5 – 176×250 mm C5 – 162×229 mm

A6 – 105×148 mm B6 – 125×176 mm C6 – 114×162 mm

A7 – 74×105 mm B7 – 88×125 mm C7 – 81×114 mm

A8 – 52×74 mm B8 – 62×88 mm C8 – 57×81 mm

Giloš

Jemná čárová ornamentální výzdoba – používá se hlavně na složitou výzdobu okrajů cenných papírů pro ztížení jejich falšování

Gramáž

Jde o plošnou hmotnost 1 m2 papíru (8–149 g/m2), kartonu (nad 150 g/m2) nebo lepenky (nad 230 g/m2 při menším počtu vrstev nebo nad 400 g/m2 při větším počtu vrstev) vyjádřenou v g/m2.

Grayscale

Odstíny stupně šedé

Irisový tisk

Způsob tisku, při kterém se několik různých tiskových barev oddělených v barvičce na výtisku vzájemně prolíná a vytváří další tóny – využívá se hlavně jako ochranný prvek ke ztížení falšování

Kapitálky

Ozdobná textilní lemovka nalepená na okraj knižního bloku, zakrývající dutinu mezi hřbetem knižního bloku a deskami.

Kašírování

Plošné lepení dvou nebo více listů papíru, kartonu, lepenky na sebe strojem nebo ručně

Knihařské zpracování

Více najdete zde /proklik na podstránku/

Knižní deska

Vnější obal knižního bloku zhotovený z přířezů a hřbítku: Desky se potahují papírem, plátnem, kůží nebo jiným materiálem. …

Knižní vazba

Spojení knižního bloku s knižními deskami nebo obálkou. Známé jsou měkké vazby (V1, V2, V3, V4), polotuhé vazby (V5, V6) a pevné vazby (V7, V8a, V8b, V8c a V9)

Knižní složka

Poskládané vytisknuté archy papíru se nazývají knižní složky

Knižní blok

Sešité nebo slepené knižní složky (složené archy ořezané nebo neořezané) olepené přední a zadní předsádkou, bez desek

Korektura

Vyznačování oprav, chyb (např. v textu)

Lacetka – záložková stužka

Tenká barevná stužka přilepená k hornímu okraji hřbetu knižního bloku sloužící k zakládání určitého místa v knize.

Lak

Povrchová úprava tiskoviny (může být lesklá nebo matná)

Lamino

Povrchová úprava tiskoviny (může být strukturovaná, lesklá nebo matná)

Leporelo

Několik dílů lepenkových přířezů spojených proužky plátna, polepených oboustranně obrázky, střídavě překládaných a ořezaných na horní i dolní straně

Lom

Místo přeložení papíru, vzniká při falcování nebo skládání

LPI

Line Per Inch – počet linek na palec – jedná se o hustotu rastru (mřížky), do kterého je možné ukládat jednotlivé obrazové body

Maketa

Ručně připravený vzor, jak má vypadat výtisk po zpracování

Náhledové PDF

PDF soubor sloužící ke kontrole umístění textu a obrázku

Náklad

Celkový počet výtisků

Nátisk

Věrohodný náhled před tiskem, slouží ke kontrole umístění textu, obrázků a barevnosti

Okénkování

Výsek otvoru v krabičce na zboží a její zalepení PET fólií

Ořízka

Barevný nebo jiný (např. zlatý) nános obvykle na hlavě ořezané knihy, který má ozdobný i ochranný účel

Papír

Základní materiál používaný pro výrobu tiskovin. Jeho základní členění je následovné:

Nenatírané papíry: – bezdřevný ofset (bílý, žlutý) – vhodný pro tisk na archovém i na rotačkovém stroji na barevné i černobílé publikace – volumen papír (bílý, žlutý) – vhodný pro tisk na archovém i na rotačkovém stroji, doporučujeme používat jen na černobílé publikace – recyklovaný papír (přírodní, různobarevný) – vhodný pro tisk na archovém stroji

Natírané papíry: – jednostranně natíraný (lesklý, matný) – vhodný pro tisk na archovém stroji pro barevné i černobílé publikace, využívá se hlavně na pohlednice, kde se natíraná strana plnobarevně potiskuje a nenatíraná strana zůstává vhodná k popisování, např. perem – oboustranně natíraný (lesklý, matný) – vhodný pro tisk na archovém i na rotačkovém stroji na barevné i černobílé publikace

Speciální papíry: samolepící, etiketové, samopropisovací – kde už samotný název napovídá jejich využití

Grafické natírané kartony a lepenky: jde o vícevrstvé lepenky s bílou natíranou vrchní vrstvou, různou prostřední a rubovou vrstvou. Jsou vhodné, podle jednotlivých kvalit (GC1, GC2, GD2, GD3), pro výrobu obalů (skládaček), blistrů a všeobecné grafické zpracování

Knihařská lepenka: lepenka je vhodná především na kašírování – knihařské zpracování, na výrobu zakladačů, her a různých reklamních poutačů a stojanů. Podle jednotlivých kvalit se dělí na:

– ŠEDO-ŠEDÉ

– BÍLO-ŠEDÉ

– BÍLO-BÍLÉ

Parciální lak

Zvýraznění motivu na požadované části tiskoviny

Pasovací značky

Značky na pasování soutisku

Perforace

Souvislé dírkování nebo přesekávání papíru případně jiného materiálu, které zajistí bezproblémové odtrhnutí jeho části (např. odtrhávací kupón, formuláře atd.).

Personalizace

Označení každé tiskoviny speciálním textem podle databáze

Pixel

Pixel, obrazový bod, je nejmenší prvek rastrového zobrazování nebo digitálního obrazu a obsahuje informace o intenzitě a barvě světla.

Potah

Materiál k výrobě knižních desek. Můžeme použít plátno, imitaci kůže, laminovaný natíraný papír, BO papír atd.

Povrchová úprava

Více najdete zde /Technologie/

Přebal

Ochranný potisknutý papír opatřený záložkami, kterým se obaluje obálka knihy jako ochrana před poškozením nebo znečištěním

Předsádka

Dvojlist silnějšího papíru, který v knihách s pevnou vazbou spojuje knižní blok a desky. V knize jsou vždy dvě předsádky – přední a zadní). V knihách s měkkou obálkou se knižní bloky do obálky vlepují přímo bez použití předsádek.

Rastr

Mřížka, určuje způsob zobrazení detailů. Rastr může být klasický (tzv. AM rastr), jehož jemnost určuje hodnota lpi, nebo stochastický, který umožňuje jemnější zobrazení detailů a neurčuje se přes hodnoty lpi. Stochastický rastr se využívá jen u vybraných technologií.

Ražba

Tisk textu nebo kresby tlakem. Může jít o reliéfní tisk (slepotisk) nebo ražbu fólií za tepla (fólie může být různobarevná), případně může jít o kombinaci obou postupů.

Retuš

Ruční, mechanické nebo fotomechanické korekce, kterými se na předloze, negativu, pozitivu nebo tiskových deskách odstraňují nedostatky a chyby, aby se zdokonalila výsledná reprodukce

RGB

Barevný prostor, který slučuje 3 základní barvy – Red-R, Green-G a Blue-B

Rozsah

Počet stran tiskoviny

Šití

Spojování knižních složek nebo jednotlivých listů drátem (ve hřbetu – spojují do sebe vložené složky v jeden celek, z boku – skoba proráží shora dolů všechny listy nebo složky ležící na sobě) nebo nití (sešívání ve hřbetu i shora delším stehem nitěmi)

Slepecké písmo

Braillova soustava písmových znaků pro slepce, která je vytvořena z vypouklých teček rovnoměrně vzdálených a uspořádaných do různých pravidelných skupin

Snap-out

Souprava listů lepená v liště většinou v hlavě naplocho oddělená perforací

Spadávka

Kresba zasahující až za formát tiskoviny pro možnou nepřesnost ořezu

Spirálování

Spojování nasnášených jednotlivých listů do kompletního bloku spirálou zhotovenou z drátu nebo jiného materiálu

Tiráž

Blok informací obsahující technické a vydavatelské údaje (často se tiráží přeneseně nazývá celá stránka s tímto informačním blokem)

UV lak

Silná vrstva laku, která zvýrazňuje potisknutý materiál (může být lesklý nebo matný)

Vakát

Prázdná stránka kdekoliv v knize

Výseky

Více najdete zde /Technologie/

Výtažek

Postup rozdělování plnobarevné předlohy do čtyř základních barev (CMYK) pomocí částečných barevných filtrů

Vývěsné archy

Zkontrolované, odsouhlasené vzorové archy

Zalamování

Uspořádání textu případně obrázků do formátu na stránku

Snášení

Ukládání jednotlivých, obvykle potištěných listů nebo knižních složek na sebe v určeném pořadí a počtu, aby vytvořily celek (např. knižní blok)