CMYK

Barevný prostor, který slučuje čtyři základní barvy – azurová C, purpurová M, žlutá Y a černá K, z nichž se při současném tisku vybarvují plnobarevné obrazy

CTP

(Copy To Plate) způsob vypouštění podkladů, výstup je na tiskovou desku