Polygrafické centrum nezajišťuje pouze tiskové materiály. Naším cílem je dodávat komplexní produkt a k tomu určitě patří i všechny doplňkové služby, které přímo souvisí s výrobou tiskovin.

Klient díky tomu získává množství času, který by jinak strávil komunikací s několika dodavateli, a zároveň mu to výrazně pomáhá celý proces výroby tiskovin optimalizovat. Při zajišťování doplňkových služeb klademe velký důraz na profesionalitu spolupracujících partnerů.

Foto

Kvalitní fotografie má často zásadní význam pro účinnost i samotný design celé tiskoviny. Nejčastěji se proto využívá kreativní reklamní fotografie, fotografie produktů či prostor. Podle druhu tiskoviny je však možné zajistit i portrétové fotografování nebo fotografie vybraných akcí či událostí.

Grafika

Profesionální zpracování grafiky hraje ve vztahu k finální tiskové podobě produktu významnou roli. Kromě standardního zalamování běžných tiskovin, skenování a úprav obrázků poskytujeme i možnosti zpracování kreativních grafických návrhů, včetně komplexního korporátního designu.

Překlady

Dnes je už běžné působení firmy v několika zemích, proto bývají i jejich tiskoviny často v různých jazykových verzích. Pro urychlení a zjednodušení procesu zpracování tiskovin poskytujeme ve spolupráci s našimi partnery služby překladů z/do hlavních cizích jazyků – angličtiny či němčiny – po dohodě však i do dalších jazyků.

Neadresná distribuce do schránek domácností

Oblíbená doplňková služba pro klienty, kteří chtějí služby na klíč. Distribuci zajišťujeme především v rámci Slovenska a Česka, ale podle požadavku i v jiných zemích Evropy. Spolupracujeme s několika renomovanými distribučními a poštovními společnostmi, které mají vybudovaný kontrolní systém distribuce.

Adresná distribuce

Přímé cílení reklamy patří mezi největší trendy v marketingových nástrojích. Kromě distribuce na konkrétní adresy v rámci dané služby poskytujeme všechny další služby spojené s distribucí (personalizace, třídění, balení, vkládání atd.). Protože při poskytování této služby zajišťujeme pro klienty vždy i tisk materiálů, umíme efektivně optimalizovat jejich spojení a formu (obálky, personalizace, specifikace tiskoviny apod.).

Doprava

Pokud není dohodnut odběr v našich skladech, zajistíme podle individuální dohody v objednávce efektivní dopravu kamkoliv v rámci Slovenska, Evropy i světa. Samostatné oddělení logistiky zajišťuje vždy operativní informovanost klientů o stavu zásilky, ať z hlediska termínu, nebo jejího celkového objemu.

Poradenství

Mimořádně důležitá přidaná hodnota, kterou poskytujeme našim klientům při jednotlivých objednávkách. Na začátku komplexní spolupráce předchází poradenství důkladná analýza potřeb klienta a jeho předešlých realizací.

Vybrali jste si produkt a potřebujete k němu i doplňkovou službu?