Adresná distribúcia

Priame cielenie reklamy patrí medzi najväčšie trendy v marketingových nástrojoch. Okrem distribúcie na konkrétne adresy v rámci danej služby poskytujeme všetky ďalšie služby spojené s distribúciou (personalizácia, triedenie, balenie, vkladanie a i.). Keďže pri poskytovaní tejto služby zabezpečujeme pre klientov vždy aj tlač materiálov, vieme efektívne optimalizovať ich spojenie a formu (obálky, personalizácia, špecifikácia tlačoviny a i.).

Máte záujem o riešenie na mieru?