Tieto operácie sú mimoriadne dôležitou súčasťou celého procesu výroby. V mnohých prípadoch výrazne ovplyvňujú kvalitu celkového prevedenia, ako aj celkového účelu, na ktorý sú tlačoviny určené.

Ich vhodné zoptimalizovanie so samotnou výrobou ovplyvňuje aj časovú a ekonomickú náročnosť celej realizácie. Bežne využívame rôzne druhy falcovania, perforácií, dierovania a ďalších špecifických foriem úprav tlačoviny.

Falcovanie

Ide o skladanie papiera strojom (falcovačkou) na želaný formát. Podľa typu materiálu a formátu je možné riešiť viac druhov lomov /jednoduchý, paralelný, krížový, harmonikový, okienkový…/

Bigovanie/ryhovanie

Využíva sa hlavne u tlačovín vytlačených na hrubšom papieri, ak majú byť prehnuté. Vtedy je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

Perforácia

Ide o úpravu papiera (vyrazenie rýh rôzneho tvaru), ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti. Využíva sa hlavne pri odtrhovacích kupónoch, hospodárskych tlačivách…/ Špecifikom je možnosť využitia aj pri rotačnej tlači

Dierovanie

Využívané pri katalógových listoch do šanónov alebo na trhacie ústrižky.

Vŕtanie

Využívame ak do papiera alebo bloku papierov potrebujeme vyvŕtať okrúhle otvory

Vkladanie

Je častou operáciou hlavne pri tlači časopisov alebo pri výrobe rôznych materiálov, ktoré sa ďalej distribuované direct mailingom. Ide o dodatočné vkladanie listov do iných tlačovín. Riešené podľa typu materiálu strojovo alebo ručne.

Znášanie

Potlačené a pofalcované tlačové hárky (zložky) sa znášajú (ukladajú za sebou) s logickým sledom jednotlivých stránok. Je to bežná operácia pri tlači viastranových materiálov.

Kašírovanie

Ide o plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, kartónov, lepenky na seba. Využívané pri obaloch resp. vývesných interiérových plagátoch.

Personalizácia

Vzhľadom k rozmachu digitálne tlače a smerovania cielenosti reklamy asi najprogresívnejšia oblasť ďalšieho spracovania. Je možné riešiť personalizáciu v čiernej farbe i v cmyku. Štandardne je táto operácia naviazaná na ďalšie služby spojené s adresnou distribúciou.

Máte záujem o riešenie na mieru?