Bigovanie

U tlačovín vytlačených na hrubšom papieri, ak majú byť prehnuté, je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

Chrbát

šírka knižného bloku v mieste spojenia jednotlivých zložiek, môže byť rovný alebo zaoblený

CMYK

farebný priestor, ktorý zlučuje štyri základné farby – azúrová C, purpurová M, žltá Y a čierna K, z ktorých sa pri sútlači vyfarbujú plnofarebné obrazy

CTP

(Copy To Plate) spôsob vypúšťania podkladov, výstup je na tlačovú platňu

Denzita

hustota farebného tónu

Denzitometer

nástroj na meranie denzity

DPI

Dots Per Inch – počet bodov na palec – je údaj určujúci, koľko obrazových bodov (pixelov) sa vojde do dĺžky jedného palca. Jeden palec, anglicky inch, je 2,54 cm. Potrebný údaj hlavne pre kvalitu dodaných obrázkov.

Falcovanie

skladanie vytlačených hárkov na požadovaný rozmer

Farebnosť

počet farieb na jednej a druhej strane materiálu, napr. 4/1 znamená štvorfarebnú (plnofarebnú, väčšinou CMYK) potlač tlačového hárka z jednej strany a jednofarebnú (väčšinou čiernou, ale môže byť aj ľubovoľná direktná farba z PANTONE škály) potlač tlačového hárka z druhej strany.

FEFCO

Katalóg FEFCO je europský kódex kartónových produktov, kde sú zahrnuté základné, štandardné druhy konštrukcií kartónových výrobkov, vrátane vnútorného vybavenia (fixácií) pomocou jednoduchých medzinárodných symbolov.

Formát

rozmer výtlačku vyjadrovaný udaním šírky x výšky (u 3 D materiálov aj hĺbky), štandardné formáty sú členené následovné:
A – formáty B – formáty C – formáty
A0 – 841×1189 mm B0 – 1000×1414 mm C0 – 917×1297 mm
A1 – 594×841 mm B1 – 707×1000 mm C1 – 648×917 mm
A2 – 420×594 mm B2 – 500×707 mm C2 – 458×648 mm
A3 – 297×420 mm B3 – 353×500 mm C3 – 324×458 mm
A4 – 210×297 mm B4 – 250×353 mm C4 – 229×324 mm
A5 – 148×210 mm B5 – 176×250 mm C5 – 162×229 mm
A6 – 105×148 mm B6 – 125×176 mm C6 – 114×162 mm
A7 – 74×105 mm B7 – 88×125 mm C7 – 81×114 mm
A8 – 52×74 mm B8 – 62×88 mm C8 – 57×81 mm

Giloš

jemná čiarová ornamentálna výzdoba – používa sa hlavne na zložitú výzdobu okrajov cenných papierov na sťaženie ich sfalšovania

Gramáž

je to plošná hmotnosť 1 m2 papiera (od 8-149 g/m2), kartónu (nad 150 g/m2) alebo lepenky (nad 230 g/m2 pri menšom počte vrstiev alebo nad 400 g/m2 pri väčšom počte vrstiev) vyjadrená v g/m2.

Grayscale

odtieňe stupne šedej

Írisová tlač

spôsob tlače, pri ktorom sa niekoľko rôznych tlačových farieb, oddelených vo farebnici, na výtlačku vzájomne prelína a vytvára ďalšie tóny – využíva sa hlavne ako ochranný prvok na sťaženie falšovania

Kapitálky

ozdobná textilná lemovka nalepená na okraje knižného bloku, zakrývajúca dutinu mezi chrbátom knižného bloku a doskami.

Kašírovanie

plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, kartóny, lepenky na seba strojom alebo ručne

Knihárske spracovanie

bližšie tu /preklik na podstránku/

Knižná doska

vonkajší obal knižného bloku zhotovený z prírezov a chrbátika: dosky sa poťahujú papierom, plátnom, kožou alebo iným materiálom. …

Knižná väzba

Spojenie knižného bloku s knižnými doskami alebo obálkou. Poznáme mäkké väzby (V1, V2, V3, V4), polotuhé väzby (V5, V6) a tvrdé väzby (V7, V8a, V8b, V8c a V9)

Knižná zložka

poskladané vytlačené hárky papiera sa nazývajú knižné zložky

Knižný blok

zošité alebo zlepené knižné zložky (zložené hárky orezané alebo neorezané) olepený prednou a zadnou predsádkou, bez dosiek

Korektúra

vyznačovanie opráv, chýb (napr. v texte)

Lacetka – záložková stužka

Tenká farebná stužka prilepená k hornému okraju chrbta knižného bloku slúžiaca k zakladaniu určitého miesta v knihe.

Lak

povrchová úprava tlačoviny (môže byť lesklý alebo matný)

Lamino

povrchová úprava tlačoviny (môže byť štrukturované, lesklé alebo matné)

Leporelo

niekoľko dielov lepenkových prírezov, spojených prúžkami plátna, polepených obojstranne obrázkami, striedavo prekladaných a orezaných na hornej i dolnej strane

Lom

miesto preloženia papiera, vzniká pri falcovaní alebo skladaní

LPI

Line Per Inch – počet liniek na palec – jedná sa o hustotu rastru (mriežky), do ktorej môžu byť ukladané jednotlivé obrazové body

Maketa

ručne pripravený vzor, ako má výtlačok vyzerať po spracovaní

Náhľadové PDF

PDF súbor slúžiaci na kontrolu postavenia textu a obrázku

Náklad

celkový počet výtlačkov

Nátlačok

vierohodný náhľad pred tlačou, slúži na kontrolu postavenia textu, obrázkov a farebnosti

Okienkovanie

výsek otvoru v krabičke na tovar a jej zalepenie pet fóliou

Oriezka

farebný alebo iný (napr. zlatý) nános obvykle na hlave orezanej knihy, ktorý má ozdobný i ochranný účel

Papier

základný materiál používaný pre výrobu tlačovín. Jeho základné členenie je následovné:
Nenatierané papiere:- bezdrevný ofset (biely, žltý) – vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie – volumenový papier (biely, žltý) – vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji, doporučejem použiť len na čiernobiele publikácie – recyklovaný papier (prírodný, rôznofarebný) – vhodný pre tlač na hárkovom stroji

Natierané papiere: – jednostranne natieraný (lesklý, matný) – vhodný pred tlač na hárkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie, využitie je hloavne pri pohľadniciach, kde sa natieraná strana plnofarebne potláča a nenatieraná strana ostáva vhodná na popisovanie, napr. perom- obojstranne natieraný (lesklý, matný) – vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie

Špeciálne papiere: samolepiace, etiketové, samoprepisové – kde už samotný náhov napovedá ich využitie

Grafické natierané kartóny a lepenky: sú to viacvrstvové lepenky s bielou natieranou vrchnou vrstvou, rôznou strednou a rubovou vrstvou. Sú vhodné, podľa jednotlivých kvalít (GC1, GC2, GD2, GD3), na výrobu obalov (skladačiek), blistre a všeobecné grafické spracovanie

Knihárska lepenka: lepenka je vhodná predovšetkým na kašírovanie – knihárske spracovanie, na výrobu zakladačov, hier a rôznych reklamných pútačov a stojanov. Podľa jednotlivých kvalít sa delí na :
– ŠEDO-ŠEDÉ
– BIELO-ŠEDÉ
– BIELO-BIELE

Parciálny lak

zvýraznenie motívu na požadovanej časti tlačoviny

Pasovacie značky

značky na pasovanie sútlače

Perforácia

súvislé dierkovanie alebo presekávanie papiera prípadne iného materiálu, ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti (napr. odtrhovací kupón, formuláre,..atď.).

Personalizácia

označenie každej tlačoviny špeciálnym textom podľa databázy

Pixel

Pixel, obrazový bod, je najmenší prvok rastrového zobrazovania alebo digitálneho obrazu a obsahuje informácie o intenzite a farbe svetla.

Poťah

„materiál k zhotoveniu knižných dosiek. Môžeme použiť plátno, imitáciu kože,
polaminovaný natieraný papier, BO papír atd.“

Povrchová úprava

bližšie tu /Technológie/

Prebal

„je ochranný potlačený papier opatrená záložkami, ktorým sa obaľuje obálka knihy ako
ochrana pred poškodením alebo znečistením“

Predsádka

„Je dvojlist hrubšieho papiera, ktorý v knihách s pevnou väzbou spojuje knižný
blok a dosky. V knihe sú vždy dve predsádky – predná a zadná). V knihách s mäkkou obálkou sú knižné bloky do obálky vlepované priamo, bez použitia predsádok.“

Raster

Mriežka, určuje spôsob zobrazenia detailov. Raster môže byť klasický (tzv.AM raster), ktorého jemnosť určuje hodnota lpi alebo stochastický, ktorý umožňuje jemnejšie zobrazenie detailov a neurčuje sa cez hodnoty lpi. Stochastický raster je využívaný len pri vybraných technológiach.

Ražba

Vtláčanie textu alebo kresby tlakom. Môže byť reliéfna (slepotlač) alebo ražba fóliou za tepla (fólia môže byť rôznofarebná), prípadne môže byť aj kombinácia oboch

Retuš

„Ručné, mechanické alebo fotomechanické korekcie, ktorými sa na predlohe, negatíve,
pozitíve alebo tlačových platniach ostraňujú nedostatky a chyby, aby sa zdokonalila výsledná reprodukcia“

RGB

farebný priestor, ktorý zlučuje 3 základné farby – Red-R, Green-G a Blue-B

Rozsah

počet strán tlačoviny

Šitie

spájanie knižných zložiek alebo jednotlivých listov drôtom (v chrbte – spájajú do seba vložené zložky v jeden celok, zboku – skobka preráža zhora nadol všetky listy alebo zložky ležiace na sebe) alebo niťou (zošívanie v chbte aj zhora dlhším stehom niťami)

Slepecké písmo

Braillova sústava písmových znakov pre slepcov, ktorá je vytvorená z vypuklých bodiek rovnomerne vzdialených a usporiadaných do rôznych pravidelných skupín

Snap-out

súprava listov lepená v lište väčšinou v hlave na plocho oddelená perforáciou

Spadávka

kresba zasahujúca až za formát tlačoviny pre možnú nepresnosť orezu

Špirálovanie

spájanie poznášaných jednotlivých listov do kompletného bloku špirálou, zhotovenou z drôtu alebo iného materiálu

Tiráž

„blok informacií obsahujúci technické a vydavateľské údaje (často sa tirážou
prenesene nazývá celá stránka s týmto informačným blokem)“

UV lak

„hrubá vrstva laku, ktorá zvýrazňuje potlačený materiál (môže byť lesklý alebo
matný)“

Vakát

prázdna stránka kdekoľvek v knihe

Výseky

bližšie tu /Technológie/

Výťažkovanie

postup rozdeľovania plnofarebnej predlohy do štyroch základných farieb (CMYK) pomocou čiastkových farebných filtrov

Vývesné hárky

odkontrolované, odsúhlasené vzorové hárky

Zalamovanie

usporadúvanie textu prípadne obrázkov do formátu na stránku

Znášanie

ukladanie jednotlivých, zvyčajne potlačených listov alebo knižných zložiek na seba, v určenom poradí a počte, aby vytvorili celok (napr. knižný blok)