Der Rotationsoffsetdruck kommt bei uns vor allem beim Druck von hohen und mittleren Auflagen zum Einsatz.

Je nach Druckmaterial nutzen wir eine der folgenden Formen des Rotationsoffsetdrucks:

1.) Zeitungsdruck

dieser nutzt sog. Cold-Set-Einrichtungen mit Farben, welche durch Einsaugen trocknen. Diese Maschinen haben keine Trocknungsanlage.


2.) Magazindruck

dieser muss sog. Heat-Set-Einrichtungen mit Farben, welche durch das Verdampfen eines Lösungsmittels mit hohem Siedepunkt trocknen. Diese Maschinen verfügen immer auch über eine Trocknungsanlage.

Falls Sie Interesse an diesem Produkt
haben und die geforderte Spezifizierung kennen.
Anfrage erstellen
Wenn Sie eine maßgeschneiderte Lösung
suchen und einen Rat brauchen.
kontaktieren

Technické možnosti výroby - Novinová tlač

Standard
spezifische Möglichkeiten
Materiál

novinový: 45g, 48,8 g, 52 g

novinový: 36g – 60g, bezdrevné ofsetové papiere do 80 gr, prípadne iné typy papiera vhodné pre coldsetovú (novinovú) tlač

zložený formát

A4, A3

vo vybraných prípadoch je možné mierne upraviť štandardný formát

Rozsah

pri A4 – 8,16,24,32…./po 8 stranách/
pri A3 – 4,8,12,16,… /po 4 stranách/

vo vybraných prípadoch je možné rozširovať počet strán pri formáte A4 o 4 strany pri formáte A3 o 2 strany

Farebnosť

do farebnosti 2+2

do farebnosti 4+4

Knihárske spracovanie

skladanie z A3 do A4, z A4 do A5

V1 šitá, V2-lepená

Technické možnosti výroby - Magazínová tlač

Standard
spezifische Möglichkeiten
Materiál

novinový: 45g, SC – 56g, LWC – 60g, 70g, 80g

rôzne dostupné druhy papiera vhodné pre danú technológiu podľa požiadavky od 35 – 135 gr., špecifické papiere Satin, SCA, MWC….

konečný zložený formát

A4, A5

vo vybraných prípadoch je možné mierne upraviť štandardný formát

Rozsah

pri A5 – 16, 32, 48 /po 16 stranách/
pri A4 – 2,4,8,12,16,24,32…./ďalej po 8 stranách/

pri A5 – 8, 24, 40… /a iné špecifikcé rozsahy/
Pri A4 – 6,10, 20, 28… /a iné špecifické rozsahy/

Farebnosť

CMYK (4+4)

základné farby 1, 2

Knihárske spracovanie

skladanie z A3 do A4, z A4 do A5 na stojato, lepenie v stroji o rozsahu 8,12, 16 strán

skladanie z A3 do A4 i z A4 do A5 na ležato,lepenie v stroji pri formáte A4 o rozsahu 6,10, 20,24, 32, 40, 48 strán na stojato, možnosť aj šitia v stroji pri vybraných rozsahoch

Technické možnosti výroby - Rotačná tlač formulárov

Standard
spezifische Möglichkeiten
Materiál

samoprepisovací papier CF(vrchný), CFB (stredný), CB (posledný),  53gr,56gr, 57 gr, tabelačný papier

samoprepisovací papier 80gr., tabelačný papier  s pozdĺžnou i priečnou perforáciou s 1 až 5 kópiami prípadne s rozlíšením kópii vo farebnom prevedení

formát

šírka 21 cm

šírka tabelačného papiera 13-42 cm

Rozsah

do 2 kópii

do 6 kópii

Farebnosť

1+0, 1+1

rôzne farebnosti až do 4+4

Knihárske spracovanie

lepenie v blokoch

lepenie jednotlivo do zložiek, s odtrhávacím pásikom /snap out/