Preklady

Dnes je už bežné pôsobenie firmy vo viacerých štátoch, preto aj ich tlačoviny sú často v rôznych jazykových mutáciách. Pre urýchlenie a zjednodušenie procesu spracovania tlačovín poskytujeme v spolupráci s našimi partnermi služby prekladov z/do hlavných cudzích jazykov – ako angličtina či nemčina – po dohode však aj do iných jazykov.

Máte záujem o riešenie na mieru?