PF 2018

Polygrafické centrum s.r.o. získavalo počas celého roka 2017 rôzne zaujímavé zákazky či už od nových alebo dlhoročných klientov. Niektoré z nich boli menej náročné, iné si naopak vyžadovali inovatívnejšie a náročnejšie technologické postupy. Avšak ku každému obchodnému prípadu sme sa snažili pristupovať individuálne s ohľadom na požiadavky klienta.

Aj v roku 2017 sa nám darilo úspešne spolupracovať s našimi zákazníkmi pri tlači kníh, časopisov, učebníc, katalógov, obálok, diárov a kalendárov, spoločenských hier, letákov, brožúr, plagátov, obalov, nálepiek, vizitiek, blokov a mnohých ďalších produktov.

Z veľkého množstva projektov sme mali možnosť spolupracovať na tlači autobiografickej knihy s názvom „Bežať šťastiu oproti“ od úspešnej slovenskej módnej návrhárky Lýdie Eckhardt. Pre spoločnosť I Can Academy Slovakia s.r.o. sme vytlačili viacero motivačných kníh a diárov pre dospelých aj študentov. Kniha „Sprievodca socialistickou Bratislavou“ od prvoautorky  Michaely Kompaníkovej tiež prešla rukami našej spoločnosti. Potvrdilo sa nám, že spolupracovať a dať príležitosť mladým talentom je to najlepšie ako kreatívnu myšlienku preniesť do tlačovej podoby.

A to je len malá ukážka našich činností, ktoré sme ako Polygrafické centrum s.r.o. počas tohto roka zrealizovali a na ktorých sme sa podieľali. Už teraz sa tešíme na nové projekty, ktoré prinesie rok 2018.

Máte záujem o riešenie na mieru?